Mellanblad

Författare: Per Wästberg
Köp boken

Utgivningsdag: 2015-04-23
Recensionsdag: 2015-05-07

Mediakontakt: Bonnierförlagens Press

Per Wästbergs nya bok Mellanblad är dennes hågkomster och tankar om liv och litteratur; oväntade minnen, överraskande möten, komiska episoder, infall och aforismer – från två rader till ett par sidor. En bok att bläddra i, försjunka i och återvända till. Personligt, humoristiskt, vemodigt, kärleksfullt – med ett förtätat och målande språk som är Per Wästbergs eget.
"Jag har aldrig haft ett riktigt yrke. Därför har mina söndagar inte varit som andras. Jag har ingen hemsida, twittrar inte, finns inte på Facebook. Jag har ingen telefonsvarare och min ytterdörr saknar ringklocka. Men dygnet om träffas jag i mina böcker."

"Ett panorama över tiden och rummet. Med en nostalgi som aldrig blir dammig utan tvärtom förföriskt svävar mellan raderna frammanar Wästberg den avlägsna epok då resväskorna, fullklistrade med hotelldekaler, doftade av naftalin och vattenkammade borgarbarn fick hallontårta på namnsdagen (...) Jag tror att fascinationen som utgår från dessa snabba men konstfullt utförda skisser handlar om en känsla av frihet. Det är som om Wästberg genom att begränsa sig till att säga så lite, på bara några få rader, lyckas säga så mycket. Och den lycka det måste ha inneburit att sätta samman hela denna skimrande mosaik färgar snart av sig på läsaren. Som stilist är Wästberg förstås lysande." /Jens Christian Brandt, Dagens Nyheter

"Ett panorama över tiden och rummet. Med en nostalgi som aldrig blir dammig utan tvärtom förföriskt svävar mellan raderna frammanar Wästberg den avlägsna epok då resväskorna, fullklistrade med hotelldekaler, doftade av naftalin och vattenkammade borgarbarn fick hallontårta på namnsdagen (...) Jag tror att fascinationen som utgår från dessa snabba men konstfullt utförda skisser handlar om en känsla av frihet. Det är som om Wästberg genom att begränsa sig till att säga så lite, på bara några få rader, lyckas säga så mycket. Och den lycka det måste ha inneburit att sätta samman hela denna skimrande mosaik färgar snart av sig på läsaren. Som stilist är Wästberg förstås lysande." /Jens Christian Brandt, Dagens Nyheter

"Jag vill inte kalla det självrannsakan, än mindre en domedag över honom själv, snarare en sorts ödmjuk självnyansering (...) 'Jag är nästan jämt glad', skriver han och det är förstås djupt provocerande i det svenska polarklimatet. Han behöver inte ursäkta sig. I denna glädje har alltid funnits ett världssamvete, som inte har nöjt sig med bara ord utan också har omsatts i handling. Själv tycker jag att det för det mesta är en njutning att läsa Wästberg just på grund av den där till synes motståndslösa formuleringsförmågan. Den når sällan djupet, vilket han själv påpekar, men den har en desto bredare vidvinkel, kombinerad med närsynt detaljskärpa." /Nils Schwartz, Svenska Dagbladet 

"Men aldrig tidigare tror jag Per Wästberg (...) har skapat en sådan obesvärad öppenhjärtig närhet som här. De inre dörrarna står på glänt. Svunna dagar blir tydliga. Känslor väcks åter till liv. Han berättar generöst även om det genanta och besvärande. Människor han mött vandrar genom rummen och meddelar, liksom i förbigående, något som efter en kort stunds eftertanke visar sig äga den svårerövrade visdom som enbart livserfarenhet kan ge (...) Per Wästberg är som litterär ciceron i förflutenheten en av vår tids mest framstående gerillaledare. Och det samtidigt som han till fullo lever i och skildrar nuet (...) Aptiten på ännu en väntande dag förblir ostillad. Nyfikenheten är en av hans trognaste drivkrafter (...) Han vandrar obehindrat bland minnen, skildrar situationer och iakttagelser med den inspirerande och imponerande stilsäkerhet som är hans särmärke. Få av dagens författare skriver en mer distinkt och sensibel, eftertänksam och inlevelsefull prosa än Per Wästberg. Det är en ren njutning och förmån att få ta del av den. Mellanblad är inte enbart utmärkt sällskap för egna tankar, den inspirerar och väcker ständigt nya, ger andra perspektiv och insikter (...) Wästberg förmår som få att förena passionens omtumlande känslor och eftertankens klarhet (...) Ska jag våga mig på en jämförelse med andra svenska författare blir det ett märkligt möte. Det är som om den sene Bo Bergmans distingerade minnesbilder ingått en egentligen omöjlig förening med Bertil Malmbergs eleganta och raka frispråkighet och samtidigt har de stämt möte med Klara Johansons skarpsinne och exakta känsla för detaljernas avgörande betydelse (...) Anspråkslöshet, vad som fångas utan stora pretentioner och fordrande gester, kan under rätt betingelser få det skrivna att ta ett kvalitativt språng till såväl klokskap som att få ett oväntat tankedjup. Det är exakt vad Per Wästberg förmår i Mellanblad. Den är berikande, tankeväckande, öppenhjärtig och inte sällan roande. Det är en bok att återvända till, att läsa på nytt." /Crister Enander, Gefle Dagblad 

"Hans prosa vimlar av detaljer, återgivna med en pregnans som gör det möjligt för läsaren att själv se det som beskrivs. Han har blick för det karakteristiska hos en människa, en miljö eller en händelse som han bevittnat eller själv deltagit i. Dessutom har Wästberg blick för det komiska, eller dråpliga, vilket det finns åtskilliga exempel på i volymen (...) Hans erfarenheter, såväl de bokliga som mänskliga, är fästa på bokbladen med en språklig precision som utgör en inte ringa del av underhållningsvärdet." /Claes Wahlin, Aftonbladet

"Att skriva både vackert och klokt om kärlek är Per Wästbergs bästa gren, och en lockelse med hans böcker är hur de med stilistiskt behag och sinnlig pregnans förnyar kärlekens uttryck. Det blir aldrig trivialt, aldrig överköttsligt flåsande. Det blir tillgängligt och intimt medan det på ett förunderligt sätt samtidigt är utforskande och humoristiskt distanserat." /Christian Swalander, Borås Tidning

"Ständigt lika nyfiket iakttagande sin omgivning och samtid och lika ofta tillbakablickande på den tid som svunnit, humoristiskt och slagfärdigt kommenterande såväl möten i det förgångna som händelser på samtidens arena." /LO Rindberg, Länstidningen


Visa mer

Detaljerad fakta

Recensionsdag: 2015-05-07 Genre: Skönlitteratur och relaterande ämnen Originalutgåvans utgivningsår: 2015 Thema-kod: Skönlitteratur: allmänt Format (utgivningsdatum): Inbunden, 9789146227939 (2015-04-23); E-bok, epub2, 9789146227946 (2015-04-23)

Fler böcker av författaren

Mellanblad

Författare: Per Wästberg
Köp boken

Utgivningsdag: 2015-04-23
Recensionsdag: 2015-05-07

Mediakontakt: Bonnierförlagens Press

Per Wästbergs nya bok Mellanblad är dennes hågkomster och tankar om liv och litteratur; oväntade minnen, överraskande möten, komiska episoder, infall och aforismer – från två rader till ett par sidor. En bok att bläddra i, försjunka i och återvända till. Personligt, humoristiskt, vemodigt, kärleksfullt – med ett förtätat och målande språk som är Per Wästbergs eget.
"Jag har aldrig haft ett riktigt yrke. Därför har mina söndagar inte varit som andras. Jag har ingen hemsida, twittrar inte, finns inte på Facebook. Jag har ingen telefonsvarare och min ytterdörr saknar ringklocka. Men dygnet om träffas jag i mina böcker."

"Ett panorama över tiden och rummet. Med en nostalgi som aldrig blir dammig utan tvärtom förföriskt svävar mellan raderna frammanar Wästberg den avlägsna epok då resväskorna, fullklistrade med hotelldekaler, doftade av naftalin och vattenkammade borgarbarn fick hallontårta på namnsdagen (...) Jag tror att fascinationen som utgår från dessa snabba men konstfullt utförda skisser handlar om en känsla av frihet. Det är som om Wästberg genom att begränsa sig till att säga så lite, på bara några få rader, lyckas säga så mycket. Och den lycka det måste ha inneburit att sätta samman hela denna skimrande mosaik färgar snart av sig på läsaren. Som stilist är Wästberg förstås lysande." /Jens Christian Brandt, Dagens Nyheter

"Ett panorama över tiden och rummet. Med en nostalgi som aldrig blir dammig utan tvärtom förföriskt svävar mellan raderna frammanar Wästberg den avlägsna epok då resväskorna, fullklistrade med hotelldekaler, doftade av naftalin och vattenkammade borgarbarn fick hallontårta på namnsdagen (...) Jag tror att fascinationen som utgår från dessa snabba men konstfullt utförda skisser handlar om en känsla av frihet. Det är som om Wästberg genom att begränsa sig till att säga så lite, på bara några få rader, lyckas säga så mycket. Och den lycka det måste ha inneburit att sätta samman hela denna skimrande mosaik färgar snart av sig på läsaren. Som stilist är Wästberg förstås lysande." /Jens Christian Brandt, Dagens Nyheter

"Jag vill inte kalla det självrannsakan, än mindre en domedag över honom själv, snarare en sorts ödmjuk självnyansering (...) 'Jag är nästan jämt glad', skriver han och det är förstås djupt provocerande i det svenska polarklimatet. Han behöver inte ursäkta sig. I denna glädje har alltid funnits ett världssamvete, som inte har nöjt sig med bara ord utan också har omsatts i handling. Själv tycker jag att det för det mesta är en njutning att läsa Wästberg just på grund av den där till synes motståndslösa formuleringsförmågan. Den når sällan djupet, vilket han själv påpekar, men den har en desto bredare vidvinkel, kombinerad med närsynt detaljskärpa." /Nils Schwartz, Svenska Dagbladet 

"Men aldrig tidigare tror jag Per Wästberg (...) har skapat en sådan obesvärad öppenhjärtig närhet som här. De inre dörrarna står på glänt. Svunna dagar blir tydliga. Känslor väcks åter till liv. Han berättar generöst även om det genanta och besvärande. Människor han mött vandrar genom rummen och meddelar, liksom i förbigående, något som efter en kort stunds eftertanke visar sig äga den svårerövrade visdom som enbart livserfarenhet kan ge (...) Per Wästberg är som litterär ciceron i förflutenheten en av vår tids mest framstående gerillaledare. Och det samtidigt som han till fullo lever i och skildrar nuet (...) Aptiten på ännu en väntande dag förblir ostillad. Nyfikenheten är en av hans trognaste drivkrafter (...) Han vandrar obehindrat bland minnen, skildrar situationer och iakttagelser med den inspirerande och imponerande stilsäkerhet som är hans särmärke. Få av dagens författare skriver en mer distinkt och sensibel, eftertänksam och inlevelsefull prosa än Per Wästberg. Det är en ren njutning och förmån att få ta del av den. Mellanblad är inte enbart utmärkt sällskap för egna tankar, den inspirerar och väcker ständigt nya, ger andra perspektiv och insikter (...) Wästberg förmår som få att förena passionens omtumlande känslor och eftertankens klarhet (...) Ska jag våga mig på en jämförelse med andra svenska författare blir det ett märkligt möte. Det är som om den sene Bo Bergmans distingerade minnesbilder ingått en egentligen omöjlig förening med Bertil Malmbergs eleganta och raka frispråkighet och samtidigt har de stämt möte med Klara Johansons skarpsinne och exakta känsla för detaljernas avgörande betydelse (...) Anspråkslöshet, vad som fångas utan stora pretentioner och fordrande gester, kan under rätt betingelser få det skrivna att ta ett kvalitativt språng till såväl klokskap som att få ett oväntat tankedjup. Det är exakt vad Per Wästberg förmår i Mellanblad. Den är berikande, tankeväckande, öppenhjärtig och inte sällan roande. Det är en bok att återvända till, att läsa på nytt." /Crister Enander, Gefle Dagblad 

"Hans prosa vimlar av detaljer, återgivna med en pregnans som gör det möjligt för läsaren att själv se det som beskrivs. Han har blick för det karakteristiska hos en människa, en miljö eller en händelse som han bevittnat eller själv deltagit i. Dessutom har Wästberg blick för det komiska, eller dråpliga, vilket det finns åtskilliga exempel på i volymen (...) Hans erfarenheter, såväl de bokliga som mänskliga, är fästa på bokbladen med en språklig precision som utgör en inte ringa del av underhållningsvärdet." /Claes Wahlin, Aftonbladet

"Att skriva både vackert och klokt om kärlek är Per Wästbergs bästa gren, och en lockelse med hans böcker är hur de med stilistiskt behag och sinnlig pregnans förnyar kärlekens uttryck. Det blir aldrig trivialt, aldrig överköttsligt flåsande. Det blir tillgängligt och intimt medan det på ett förunderligt sätt samtidigt är utforskande och humoristiskt distanserat." /Christian Swalander, Borås Tidning

"Ständigt lika nyfiket iakttagande sin omgivning och samtid och lika ofta tillbakablickande på den tid som svunnit, humoristiskt och slagfärdigt kommenterande såväl möten i det förgångna som händelser på samtidens arena." /LO Rindberg, Länstidningen


Visa mer

Ladda ner omslag

Ladda ner 3D-omslag

Ladda ner foton av författaren

Detaljerad fakta

Recensionsdag: 2015-05-07 Genre: Skönlitteratur och relaterande ämnen Originalutgåvans utgivningsår: 2015 Thema-kod: Skönlitteratur: allmänt Format (utgivningsdatum): Inbunden, 9789146227939 (2015-04-23); E-bok, epub2, 9789146227946 (2015-04-23)

Fler böcker av författaren

Sök bland våra böcker och författare

Sök bland våra böcker och författare