Om förlaget

Verksamhet

Kvalitetslitteratur med potential att nå många läsare

Wahlström & Widstrand är ett allmänutgivande förlag verksamt sedan 1884. Vi har en bred och varierad utgivning med ett tydligt fokus på skönlitteratur inom de flesta genrer.

Vi på Wahlström & Widstrand kommer att stå stadigt i vår ambition att ge ut svensk och utländsk kvalitetslitteratur med potential att nå många läsare.

Idag är Wahlström & Widstrand ett imprint inom Albert Bonniers Förlag. Bonnierförlagen bildar tillsammans med koncernens internationella utgivning koncernavdelningen Bonnier Books.

Kvalitetslitteratur med potential att nå många läsare
1885 gav W&W ut sin allra första bok, en samling dikter av Claes Lagergren
Historik

1885 gav W&W ut sin allra första bok, en samling dikter av Claes Lagergren

Per Karl Wahlström och Wilhelm Widstrand arbetade båda i Fritzes bokhandel. 1884 beslöt de två att ingå kompanjonskap och köpte tillsammans Axel Lindahls fotografiaffär på Riddargatan i Stockholm – förlaget Wahlström & Widstrand hade bildats! Läs mer här.