Meny
Sök på Wahlström & Widstrand
Välj ålder
Alla genrer
Alla serier
Format

Bruno K. Öijer tilldelas Frödingpriset

2013-09-16

"Bruno K. Öijers författarskap är älskat. Det har satt djupa spår i den svenska samtidslitteraturen; dikterna och hans framföranden öppnar för poesin hos en stor publik." /Ur juryns motivering

Priset delas ut till två poeter som verkar i Frödings anda. Prisceremonin sker den 28 september kl. 13.00 på Författarförbundets scen på Bok och Biblioteksmässan i Göteborg. Prispengarna, 80.000 kronor per person, delas ut av Stiftelsen Författarnas Frödingfond.

Juryns Motivering
Bruno K. Öijers författarskap är älskat. Det har satt djupa spår i den svenska samtidslitteraturen; dikterna och hans framföranden öppnar för poesin hos en stor publik.

Hans lyrik har en stark rytmisk närvarokänsla, samtidigt som bildspråket med tiden blivit alltmer sparsmakat har det också blivit mera pregnant. Han är en diktare i ständig rörelse framåt, en som vidgar sin diktning mot än större språklig och innehållslig rikedom.

Allt han skriver utmärks av mod, egensinnighet och skarpsyn. Han ser ensamheten och särlingskapet, både hos barnet som blev den vuxne och hos den vuxne som bor i barnet. Raderna ”på ett fotografi som aldrig togs/men som jag alltid bär med mej” – ur den senaste diktsamlingen visar en överraskande och hisnande tankeflykt. Den vetter mot bråddjupet och lekfullheten, den dramatiska polaritet som ger hans verk dess egenartade energi.

Juryn för Frödingpriset har varit: Mara Lee Gerden, Arne Johnsson och Elisabeth Rynell.

  • Sveavägen 56
  • Box 3159
  • S-103 63 Stockholm