Wahlström och Widstrand, 2024-02-22

Foto: Thomas Wågström, Alexandra Harald

De nomineras till Nordiska Rådets litteraturpris 2024

Författaren och lyrikern Gunnar Harding nomineras till Nordiska rådets litteraturpris 2024 för boken Minnen från glömskans städer. Syftet med priset är att öka intresset för grannländernas litteratur och språk samt för den nordiska kulturgemenskapen. Från Finland nomineras också Eva-Stina Byggmästar för sin bok Vill du kyssa en rebell?

Minnen från glömskans städer av Gunnar Harding, Sverige

Ur motiveringen:

Minnen från glömskans städer är Hardings tjugoförsta diktsamling, och den rymmer dikter som utan ängslan eller uns av manér handlar om de allra största frågorna. Vad visade sig kärlek vara? Vad var viktigast? Och hur ska vi klara av att gå den sista biten – ”den ner mot båten”, för den sista resan?

Harding visar sig vara en trygg ledsagare in i livsfrågorna. I varsamt tecknade, ofta vardagliga scener, i enkla rader som lunkar lugnt och rytmiskt, glimtar plötsligt upplevelsen av total närvaro till. Det poetiska uttrycket är självklart och säkert, med en helt egen ton. Och Harding vet hur långt han kan gå utan att tappa bort sin läsare eller sig själv. Ibland finns inga svar, så är det bara:

Mörkret sa: Vad visste du då

som du inte vet

den dag som idag är?

Inte många vet

varför insekter dras till ljuset,

till sanningen,

för att förintas där.

Vet du?

Läs mer

Om Gunnar Harding

Gunnar Harding, född 1940, är sedan 1993 ledamot av Samfundet De Nio. Han har även varit redaktör för Lyrikvännen och Artes. Minnen från glömskans städer är hans första diktsamling sedan Från vinter till vinter (2015) och den tjugoförsta sedan debuten Lokomotivet som frös fast (1967). Jämte det egna författarskapet har han publicerat ett stort antal tolkningar av bl.a. romersk poesi, engelska romantiker och amerikanska beatpoeter, senast i volymen Hardings café (2023).

Vill du kyssa en rebell av Eva-Stina Byggmästar, Finland

Ur motiveringen

Vill du kyssa en rebell? är både överdådig och dödstrotsande. Här går hon in för att gestalta en lycklig och uppslukande kärlek i ett verk som nästan saknar oro och skuggsidor. Rebellen är den som kompromisslöst avvisar sans och måtta i sin förälskelse. Att projektet lyckas – att resultatet blir entusiasmerande radikal kärlekspoesi – beror just på Byggmästars tveklöshet. Den spänning som dikten kräver växer inte ur den beskrivna kärleksrelationen, utan ur förväntningarna på hur den ska skildras. Poeten vet att hon blottställer sig för kritik men konfronterar den genom att utan sidoblickar skriva som hon gör.

Den älskade blir hela världen – jämförelseobjekten är inte bara de sedvanliga, som solen och vinden, utan också till exempel en blåmussla och ett konserthus med ett kvarglömt rött paraply i garderoben. Och den älskade själv kan uppträda som ett barn, en bläckfisk. På så vis växer kärleksrelationen – trots bokens intensiva tvåsamhet kommer den att omfatta hela den tänkbara värld där de älskande rör sig i känslor, tankar och handlingar.

Läs mer

Om Eva-Stina Byggmästar

Eva-Stina Byggmästar, född 1967, är uppvuxen och bosatt i Finland. Hon debuterade 1986 och har skrivit många väl mottagna diktsamlingar. För sin poesi har Eva-Stina Byggmästar har fått en mängd utmärkelser och priser, däribland Rundradions lyrikpris , Karl Vennbergs pris av Samfundet De Nio, Gustaf Fröding-sällskapets lyrikpris, Bellmanpriset och Aniarapriset.