Meny
Sök på Wahlström & Widstrand
Välj ålder
Alla genrer
Alla serier
Format

Helene Rådberg tilldelas årets Stig Sjödinpris

2013-09-11

Årets Stig Sjödinpris tilldelas Helene Rådberg, Anna Jörgensdotter (Albert Bonniers Förlag) och Carolina Thorell (Albert Bonniers Förlag).

Motivering
"2013 års Stig Sjödinpris delas av tre kvinnliga författare: Anna Jörgensdotter, Helene Rådberg och Carolina Thorell, för att de i den levande dokumentären ”Livfjädrar – Kvinnornas Sandviken” synliggjort kvinnorna i den extremt manligt dominerade miljö som ett järnbrukssamhälle utgör. En ort står i centrum. Dess kvinnor intar scenen och har ordet i intervjuer och berättelser från vardagsliv och arbetsliv, kvinnoliv och samhällsutveckling alltsedan Sandvikens järnverk anlades 1862. Stig Sjödin var liksom de tre pristagarna bördig från Sandviken. Han var tidigt ute i sin generation med synen på jämställdhet mellan könen, både i teori och praktik. Livfjädrar är ett verk i Stigs anda!"

Priset på 40 000 kronor delas ut på ABF-huset i Stockholm söndagen den 6 oktober klockan 14.00 - 16.30.

Stig Sjödinpriset är instiftat av Runö Folkhögskola, Stig Sjödin Sällskapet, fackförbunden GS Facket för skogs-, trä- och grafisk bransch, Kommunalarbetareförbundet och Industrifacket Metall.

Tidigare pristagare är Göran Greider (1997), Sara Lidman (1998), Fredrik Ekelund (1999), Tony Samuelsson (2000), Gösta Friberg (2001), Claes Andersson (2002), Bernt-Olov Andersson (2003), Aino Trosell (2004), Mikael Wiehe (2005), Kjell Eriksson (2006), Emil Jensen (2007), Ove Allansson (2008), Malin Klingzell-Brulin (2009), Jenny Wrangborg (2010), Johannes Anyuru (2011) och Eija Hetekivi Olsson (2012)

Läs mer här >>

Utgivna böcker

  • Det gula rummets små terapistycken

    Helene Rådberg är en av få arbetarpoeter i den samtida svenska lyriken. Ofta är det flera generationers kvinnor som ges en röst i hennes dikt -- desperata, ursinniga röster, från ett kvinnligt...

  • En sorts mamma kallad

    Nästan som i en dröm möts mor och dotter i denna bok. Modern är död. Dottern sörjer och minns. Helene Rådbergs språk är enkelt och avskalat, utan att för den skull förenkla alla de komplicerade...

  • Sveavägen 56
  • Box 3159
  • S-103 63 Stockholm