Wahlström och Widstrand, 2022-12-23

Foto: Johanna Hanno

Carl-Johan Malmberg tilldelas Natur & Kulturs särskilda stipendium

Carl-Johan Malmberg tilldelas Natur & Kulturs särskilda stipendium 2022. Han får 100 000 kronor för att främja fortsatt litterärt arbete.

Läs mer om stipendiet.

Carl-Johan Malmberg, författare och kritiker, har gett ut essätrilogin Sällskap, Sår och M, de självbiografiska verken Han som inte gjorde mig sällskap och Guldåldern samt Stjärnan i foten om William Blake – som tilldelades Stora fackbokspriset – och Var hemlig och gläds om William Butler Yeats. För sitt författarskap mottog han Övralidspriset 2018. Hans senaste bok Lyckans gåta utkom i januari 2022.

Carl-Johan Malmberg om Lyckans gåta

Lyckans gåta är min bok om Marcel Prousts väldiga romansvit På spaning efter den tid som flytt, en vägvisare in i den, oavsett om du tidigare bara snuddat vid den eller läst den i sin helhet eller i enstaka delar. Jag har skrivit en bok av översiktliga analyser och närsynta detaljiakttagelser, men också av udda infall och personliga minnen från drygt femtio års Proustläsning. Jag lägger pussel med romanpersonerna, med deras vänskaper och kärlekar, deras rivaliteter och härmningsbeteenden. Jag tittar på andra verk i litteraturen, i bildkonsten, i musiken, som en dialog mellan På spaning och kulturhistorien i stort. Central är romanens gestaltning av skapandets och skrivandets villkor, de som till sist får Berättaren och hans liv att förändras i grunden. Jag ser romanen som vishetslitteratur, möjlig att läsa som en handbok i levnadskonst utan alla pekpinnar. Jag ägnar stort utrymme åt romanens språk, det franska originalets liksom Gunnel Vallquists i hennes enastående översättning.

Sagt om boken

"... en lika vacker som omfångsrik, närmast encyklopediskt upplagd essäbok om Prousts stora verk. (...) det är en fröjd att följa Malmberg på hans vandringar i texten. Han är en engagerad och skarpsinnig läsare som förfogar över en omfattande beläsenhet." /Lars-Håkan Svensson, Sydsvenskan

"Malmbergs bok är ett kärleksbrev, ett beundrarbrev, en hyllningsdikt om bortemot sexhundra sidor, fördelade på fyrtiotre långa och korta kapitel.

Först som sist: detta är en generös bok. Malmberg anlägger en rad olika perspektiv på romanen, fogar in den i olika litterära sammanhang, kommenterar forskarnas förståelse av den. Och han rör sig vigt och smidigt genom litteratur- och konsthistorien, samtidigt som han noga läser Prousts vindlande prosa. Lyckans gåta är fylld med fina iakttagelser, och framför allt fylld med en stor mängd långa citat ur romanen. Det är väldigt lyckat: man läser dem och häpnar över den liksom sakliga fastheten i satsfogningen, auktoriteten, det självklara i dessa långa och så bildrika meningar." /Ulf Olsson, Expressen

"Ämnen och stickspår avlöser varandra. Men Malmberg står fjärran från tröttsam knappologi. Hans genuina intresse för ordval och bisatser är snarare ett argument för att konst uppstår i detaljerna, och att man enbart genom dem kan begripa dess verkan. (...) Romantiskt? I högsta grad. Men också sant, om man följer vägledaren Malmberg. Och det gör jag mer än gärna." /Rebecka Kärde, Svenska Dagbladet

"Resultatet är magnifikt – boken är djuplodande, bildande och insiktsfull." Alexandra Borg, Tidskriften Respons

"Världen går i bitar men minnet räddar erfarenheten och sinnesförnimmelsernas fräschör består. Och så som Proust ger även Malmberg läsaren frihet att läsa utifrån sina egna villkor." /Ingrid Elam, Dagens Nyheter

"I fyrtiotre essäer eller vandringar tar Malmberg läsaren vid handen och prövar olika perspektiv och teman för att klarögt granska verket. Likt en detektiv nosar han sig fram, han söker efter spår, ledtrådar och tecken i texten, iakttar och drar slutsatser (...) Spännande och lustfyllt är det att dyka ner i detta lapptäcke till långa och korta kapitel. Malmberg citerar en imponerande lång rad Proustforskare, för Lyckans gåta är ett samlingsverk och en underbart bildad, kunnig och insiktsfull närläsning av På spaning efter den tid som flytt." /Lena Torndahl, Gotlands Tidningar