Amos Oz

Amos Oz föddes 4 maj 1939 som Amos Klausner i Jerusalem. Hans föräldrar Yehuda Arieh och Fania Klausner kom från rysk-judiska familjer och flydde från Östeuropa när klimatet hårdnade för judar i Europa under 1930-talet. Båda föräldrarna var högutbildade akademiker och fadern försörjde sig som bibliotekarie och författare i Jerusalem. Modern led av återkommande djupa depressioner och begick 1951 självmord. Två år senare, vid fjorton års ålder, flyttade Amos Oz hemifrån för att bo och arbeta på kibbutz Hulda. Det var då han bytte namn till Oz, det hebreiska ordet för styrka. Där träffade han också sin blivande fru Nily. Tillsammans med sina tre barn stannade familjen Oz på kibbutzen i över trettio år, fram till 1986 då de flyttade till Arad i Negevöknen på grund av ett av barnens svåra astma. Idag bor paret Oz i Tel Aviv.

Författare

Amos Oz skrev romaner, noveller och berättelser för barn och vuxna och var en av Israels mest lästa och hyllade författare, översatt till mer är trettio språk. Han har rönt stor internationell framgång och erhållit mängder av prestigefyllda litterära utmärkelser, som de tyska bokhandlarnas fredspris 1992, Goethes kulturpris 2005, Prinsen av Asturiens pris 2007, Primo Levi-priset 2008 och Franz Kafka-priset 2013. Hans självbiografiskt baserade roman En berättelse om kärlek och mörker nominerade 2007 som en av de tio mest betydelsefulla romanerna sedan staten Israels bildande.

Amos Oz har skrivit ett tjugotal skönlitterära verk, varav merparten utgivits på svenska av Wahlström & Widstrand. Hans berättelser har nästan alltid sina rötter i Israels stormiga historia. Genom hans författarskap löper en röd tråd: att utforska människan i all hennes sårbarhet och mångfald och att förespråka dialog för att nå en fredlig framtid. 2005 utkom Amos Oz självbiografiskt baserade roman En berättelse om kärlek och mörker. (A Tale of Love and Darkness, 2004) som kom att bli hans definitiva och storslagna publika genombrott. I den berättar han om sin släkts och familjs historia, om det smärtsamma uppbrottet från Östeuropa, ankomsten till Palestina och om sin egen uppväxt i Jerusalem. Smärtpunkten i berättelsen är moderns självmord när han själv var tolv år, men det är inte förrän alldeles i slutet av den nästan 600-sidiga boken som han förmår närma sig denna tragedi. Innan dess har Oz målat upp en storslagen släktkrönika och ett magiskt självporträtt av en författare som bevittnat och levt med en nations födelse och turbulenta historia. En berättelse om kärlek och mörker är en av de mest sålda böckerna i Israels historia.

I Hur man botar en fanatiker (på svenska 2008) förenar Amos Oz sitt samhällsengagerade och skönlitterära skrivande och ger sin personliga tolkning av vad fanatism är, vem som blir fanatiker och vad man kan göra för att bemöta och bekämpa fanatism såväl hos andra som hos sig själv. Boken delas årligen ut till Sveriges gymnasieskolor genom stiftelsen Teskedsordern som grundades 2006 av Tidningen Vi och i vilken Amos Oz är hedersledamot.

Hur man botar en fanatiker är ett koncentrat av visdom, briljant skärpa och historisk kunskap på 88 sidor.” Aftonbladet

Våren 2017 kom Amos Oz stora roman Judas, inledningsmeningnen lyder: "Här följer en berättelse från vinterdagarna i slutet av 1959 och början av 1950. Det är en berättelse om misstag, åtrå och obesvarad kärlek och det handlar också om en teologisk frågeställning som förblir olöst." I Judas återvänder Amos Oz efter ett antal kortromaner till den stora romankonsten med en mäktig och mångbottnad berättelse om den unge studenten Schmuel Ash som i 1950-talets Jerusalem lämnas av sin flickvän och tvingas avbryta sina bibelstudier. Han finner en oväntad fristad som assistent och samtalspartner till den ärrade lärdomsgiganten Gershom Wald. Men Judas är också ett panorama över den unga staten Israels våldsamma historia och en allegori om förräderiets natur: var Judas svek mot Jesus i själva verket en kärlekshandling som kom att utgöra själva förutsättningen för kristendomens spridning över världen?

Av Amos Oz på svenska:

Någon annanstans, 1975

Min Michael, 1977

Intill döden, 1980

Onda rådets berg, 1981

I landet Israel, 1983

En verklig vila, 1986

Svarta lådan, 1989

Att känna en kvinna, 1992

Det tredje tillståndet, 1993

Kalla det inte natt, 1995

Panter i källaren, 1999

Samma hav, 2002

En berättelse om kärlek och mörker, 2005

Hur man botar en fanatiker, 2006

Rim på liv och död, 2008

Lantliga scener, 2011

Vänner emellan, 2013

Judas, 2017


På annat förlag:

Ett äventyr i Jerusalem, 1980

Fredsaktivist

Efter värnplikten studerade Amos Oz filosofi och litteratur vid Hebreiska universitetet i Jerusalem och vid Oxford University i England.

År 1967 stred han vid fronten i Sinaiöknen och 1973 vid Golanhöjderna. Han var med och grundade Fred Nu-rörelsen i Israel 1978 och har länge varit en framträdande fredsaktivist och förespråkare för en tvåstatslösning av den utdragna konflikten mellan Israel och Palestina. Hans motto är enligt honom själv: ”Make peace, not love.”

Oz var under många år medlem i Arbetarpartiet och stod Shimon Peres nära. När Peres drog sig tillbaka från politiken var Oz en av dem han kunde tänka sig som efterträdare. Under 1990-talet lämnade dock Amos Oz Arbetarpartiet för Meretz, ett sionistiskt men sekulärt israeliskt vänsterparti som stod nära Fred Nu-rörelsen. Vid sidan av sitt skönlitterära författarskap var Amos Oz en flitig och inte sällan kontroversiell politisk skribent och debattör.

Akademiker

Amos Oz erhöll Weidenfeldprofessuren i europeisk och jämförande litteratur vid universitetet i Oxford, var medlem i Akademin för det hebreiska språket, och har varit verksam som litteraturprofessor vid Colorado College i Colorado Springs och vid Ben-Gurionuniversitet i Negev, Beesheba. Han har erhållit ett flertal hedersdoktorat samt hederslegionen av Jacques Chirac och var en flitigt anlitad föreläsare världen över.

Amos Oz blev 79 år gammal.

Utgivning

Nyheter om författaren

Amos Oz Foto: Zhang Lei

Amos Oz

Amos Oz föddes 4 maj 1939 som Amos Klausner i Jerusalem. Hans föräldrar Yehuda Arieh och Fania Klausner kom från rysk-judiska familjer och flydde från Östeuropa när klimatet hårdnade för judar i Europa under 1930-talet. Båda föräldrarna var högutbildade akademiker och fadern försörjde sig som bibliotekarie och författare i Jerusalem. Modern led av återkommande djupa depressioner och begick 1951 självmord. Två år senare, vid fjorton års ålder, flyttade Amos Oz hemifrån för att bo och arbeta på kibbutz Hulda. Det var då han bytte namn till Oz, det hebreiska ordet för styrka. Där träffade han också sin blivande fru Nily. Tillsammans med sina tre barn stannade familjen Oz på kibbutzen i över trettio år, fram till 1986 då de flyttade till Arad i Negevöknen på grund av ett av barnens svåra astma. Idag bor paret Oz i Tel Aviv.

Författare

Amos Oz skrev romaner, noveller och berättelser för barn och vuxna och var en av Israels mest lästa och hyllade författare, översatt till mer är trettio språk. Han har rönt stor internationell framgång och erhållit mängder av prestigefyllda litterära utmärkelser, som de tyska bokhandlarnas fredspris 1992, Goethes kulturpris 2005, Prinsen av Asturiens pris 2007, Primo Levi-priset 2008 och Franz Kafka-priset 2013. Hans självbiografiskt baserade roman En berättelse om kärlek och mörker nominerade 2007 som en av de tio mest betydelsefulla romanerna sedan staten Israels bildande.

Amos Oz har skrivit ett tjugotal skönlitterära verk, varav merparten utgivits på svenska av Wahlström & Widstrand. Hans berättelser har nästan alltid sina rötter i Israels stormiga historia. Genom hans författarskap löper en röd tråd: att utforska människan i all hennes sårbarhet och mångfald och att förespråka dialog för att nå en fredlig framtid. 2005 utkom Amos Oz självbiografiskt baserade roman En berättelse om kärlek och mörker. (A Tale of Love and Darkness, 2004) som kom att bli hans definitiva och storslagna publika genombrott. I den berättar han om sin släkts och familjs historia, om det smärtsamma uppbrottet från Östeuropa, ankomsten till Palestina och om sin egen uppväxt i Jerusalem. Smärtpunkten i berättelsen är moderns självmord när han själv var tolv år, men det är inte förrän alldeles i slutet av den nästan 600-sidiga boken som han förmår närma sig denna tragedi. Innan dess har Oz målat upp en storslagen släktkrönika och ett magiskt självporträtt av en författare som bevittnat och levt med en nations födelse och turbulenta historia. En berättelse om kärlek och mörker är en av de mest sålda böckerna i Israels historia.

I Hur man botar en fanatiker (på svenska 2008) förenar Amos Oz sitt samhällsengagerade och skönlitterära skrivande och ger sin personliga tolkning av vad fanatism är, vem som blir fanatiker och vad man kan göra för att bemöta och bekämpa fanatism såväl hos andra som hos sig själv. Boken delas årligen ut till Sveriges gymnasieskolor genom stiftelsen Teskedsordern som grundades 2006 av Tidningen Vi och i vilken Amos Oz är hedersledamot.

Hur man botar en fanatiker är ett koncentrat av visdom, briljant skärpa och historisk kunskap på 88 sidor.” Aftonbladet

Våren 2017 kom Amos Oz stora roman Judas, inledningsmeningnen lyder: "Här följer en berättelse från vinterdagarna i slutet av 1959 och början av 1950. Det är en berättelse om misstag, åtrå och obesvarad kärlek och det handlar också om en teologisk frågeställning som förblir olöst." I Judas återvänder Amos Oz efter ett antal kortromaner till den stora romankonsten med en mäktig och mångbottnad berättelse om den unge studenten Schmuel Ash som i 1950-talets Jerusalem lämnas av sin flickvän och tvingas avbryta sina bibelstudier. Han finner en oväntad fristad som assistent och samtalspartner till den ärrade lärdomsgiganten Gershom Wald. Men Judas är också ett panorama över den unga staten Israels våldsamma historia och en allegori om förräderiets natur: var Judas svek mot Jesus i själva verket en kärlekshandling som kom att utgöra själva förutsättningen för kristendomens spridning över världen?

Av Amos Oz på svenska:

Någon annanstans, 1975

Min Michael, 1977

Intill döden, 1980

Onda rådets berg, 1981

I landet Israel, 1983

En verklig vila, 1986

Svarta lådan, 1989

Att känna en kvinna, 1992

Det tredje tillståndet, 1993

Kalla det inte natt, 1995

Panter i källaren, 1999

Samma hav, 2002

En berättelse om kärlek och mörker, 2005

Hur man botar en fanatiker, 2006

Rim på liv och död, 2008

Lantliga scener, 2011

Vänner emellan, 2013

Judas, 2017


På annat förlag:

Ett äventyr i Jerusalem, 1980

Fredsaktivist

Efter värnplikten studerade Amos Oz filosofi och litteratur vid Hebreiska universitetet i Jerusalem och vid Oxford University i England.

År 1967 stred han vid fronten i Sinaiöknen och 1973 vid Golanhöjderna. Han var med och grundade Fred Nu-rörelsen i Israel 1978 och har länge varit en framträdande fredsaktivist och förespråkare för en tvåstatslösning av den utdragna konflikten mellan Israel och Palestina. Hans motto är enligt honom själv: ”Make peace, not love.”

Oz var under många år medlem i Arbetarpartiet och stod Shimon Peres nära. När Peres drog sig tillbaka från politiken var Oz en av dem han kunde tänka sig som efterträdare. Under 1990-talet lämnade dock Amos Oz Arbetarpartiet för Meretz, ett sionistiskt men sekulärt israeliskt vänsterparti som stod nära Fred Nu-rörelsen. Vid sidan av sitt skönlitterära författarskap var Amos Oz en flitig och inte sällan kontroversiell politisk skribent och debattör.

Akademiker

Amos Oz erhöll Weidenfeldprofessuren i europeisk och jämförande litteratur vid universitetet i Oxford, var medlem i Akademin för det hebreiska språket, och har varit verksam som litteraturprofessor vid Colorado College i Colorado Springs och vid Ben-Gurionuniversitet i Negev, Beesheba. Han har erhållit ett flertal hedersdoktorat samt hederslegionen av Jacques Chirac och var en flitigt anlitad föreläsare världen över.

Amos Oz blev 79 år gammal.

Sök bland våra böcker och författare

Sök bland våra böcker och författare