Wahlström och Widstrand, 2017-11-09

Foto: Dan Hansson

Karin Boye-priset till Johan Svedjedal

Johan Svedjedal tilldelas Huddinge kommuns skönlitterära pris till minne av Karin Boye för sin bok Den nya dagen gryr. Karin Boyes diktarliv.

Juryns motivering:

”Karin Boyes litterära pris 2017 tilldelas Johan Svedjedal som i sin stilsäkra biografi nyanserat förmedlar en levande bild av yrkes- och privatpersonen Karin Boye, samt den tid som formade hennes idédrivna prosa och allmänmänskliga kärleksdiktning.”

–Jag är hedrad och glad över att vara årets mottagare av Karin Boyes litterära pris. När jag har arbetat med min biografi över henne har Uppsala mer och mer laddats med anknytningar till hennes tid här och delar av biografin är skriven i A-salen på Carolina Rediviva, den plats där hon läste och fantiserade under många år, säger Johan Svedjedal.

Det är 19:e gången priset delas ut och prissumman är i år på 25 000 kr. Prisutdelning sker på Fullersta Gård den 14 december kl. 17.30.

Om Karin Boyes skönlitterära pris

Huddinge kommuns skönlitterära pris till minne av Karin Boye delas ut till författare som utkommit med verk i Karin Boyes anda inom de två föregående åren. Det kan vara en roman, drama, dikt, novell eller essä eller annat verk på svenska som uppfyller höga litterära och konstnärliga krav.

Johan Svedjedal är författare och professor i litteraturvetenskap. Han är även kulturskribent på Dagens Nyheter och ledamot av Samfundet De Nio. I boken Spektrum – den svenska drömmen (2011) skildrar han en grupp radikaler som ägnar sig åt tidskrifts- och förlagsverksamhet i 1930-talets Stockholm. I denna gruppering ingick bland andra Karin Boye.