Wahlström och Widstrand, 2023-10-25

Foto: Lina Baker, KB

Lyckans gåta av Carl-Johan Malmberg prisas av Svensk bokkonst 2022

Lyckans gåta av Carl-Johan Malmberg prisas av Svensk bokkonst och utses till en av 2022 års vackraste böcker. Formgivning av Annika Lyth och tryck av Livonia Print, Lettland.

Motiveringen lyder:

Praktfull volym, också i sitt tryckhantverk, som essäistiskt tar sig an Prousts vindlande språkvärld genom grafisk pedagogik där fotnoter och citat infogas rytmiskt med hjälp av olika färganvändningar och nyttjande av marginaler.

Om Lyckans gåta

Lyckans gåta är en vägvisare in i Marcel Prousts väldiga romansvit, både för den som bara snuddat vid den eller som läst den tidigare, skriven av en av Sveriges främsta Proustkännare. Det är en personlig bok, Carl-Johan Malmbergs egna iakttagelser och minnen av Proustläsning får stor plats. Med en rad olika ingångar till verket läggs ett pussel som tar fasta på en romanperson, en textdetalj, en plats, en relation, en idé eller en känsla, och gör utvikningar till en rad andra verk inom litteraturen, musiken och konsten.

Carl-Johan Malmberg:

Lyckans gåta är min bok om Marcel Prousts väldiga romansvit På spaning efter den tid som flytt, en vägvisare in i den, oavsett om du tidigare bara snuddat vid den eller läst den i sin helhet eller i enstaka delar. Jag har skrivit en bok av översiktliga analyser och närsynta detaljiakttagelser, men också av udda infall och personliga minnen från drygt femtio års Proustläsning. Jag lägger pussel med romanpersonerna, med deras vänskaper och kärlekar, deras rivaliteter och härmningsbeteenden.

Sagt om boken

"... en lika vacker som omfångsrik, närmast encyklopediskt upplagd essäbok om Prousts stora verk. (...) det är en fröjd att följa Malmberg på hans vandringar i texten." Lars-Håkan Svensson, Sydsvenskan

Foto: Johanna Hanno

"Resultatet är magnifikt – boken är djuplodande, bildande och insiktsfull." Alexandra Borg, Tidskriften Respons

Om Carl-Johan Malmberg

Carl-Johan Malmberg, författare och kritiker, har gett ut essätrilogin Sällskap, Sår och M, de självbiografiska verken Han som inte gjorde mig sällskap och Guldåldern samt Stjärnan i foten om William Blake – som tilldelades Stora fackbokspriset – och Var hemlig och gläds om William Butler Yeats. För sitt författarskap mottog han Övralidspriset 2018.

Om Svensk Bokkonst

Svensk Bokkonst grundades år 1933 och är idag en ideell förening som ska stimulera och inspirera bokbranschen till ökad kvalitet inom produktionen av böcker. För att fullfölja denna ambition utser man årligen 25 föredömligt producerade böcker och pekar därmed på goda förebilder. Detta är Svensk Bokkonsts viktigaste målsättning.