Wahlström och Widstrand, 2018-03-29

Johan Svedjedal tilldelas stipendium

Johan Svedjedal tilldelas Stiftelsen Eva Bonniers 70-årsfonds stipendium för sin bok Den nya dagen gryr: Karin Boyes författarliv.

Motiveringen lyder:

"Genom sin banbrytande forskning synliggör Johan Svedjedal en av våra mest lästa och älskade poeter ur ett delvis nytt perspektiv. Han visar oss både den professionella författaren och den radikala och komplexa kvinnan i sin tid."

Stipendiet är på 50 000 kronor och delas ut vid en ceremoni på Nedre Manilla i Stockholm.