Wahlström och Widstrand, 2022-12-02

Foto: Sara Mac Key

Jenny Tunedal tilldelas stipendium

Albert Bonniers Stipendiefond för svenska författar tilldelar årligen fem författare 100 ooo kronor vardera. Jenny Tunedal premieras för diktsamlingen Dröm, baby, dröm.

Om Albert Bonniers Stipendiefond för svenska författare

I dag är Albert Bonniers stipendiefond landets näst äldsta stipendiefond för skönlitteratur. Den delar ut 500 000 kronor om året. Stipendienämnden består av sex författare samt donators representant. Den nuvarande nämnden har följande sammansättning: Daniel Sjölin, Anna Hallberg, Karolina Ramqvist, Sara Stridsberg, Stefan Lindberg och Malte Persson samt donatorns representant Albert Bonnier.

Om författaren

Jenny Tunedal debuterade 2003 Hejdade, hejdade sken. Hennes förra diktsamling var Rosor skador nominerades till Augustpriset 2017.

Om Dröm, baby, dröm

Dröm baby, dröm handlar om kärleken, döden och längtan. Språket, molnen, husdjuren. Den oändliga barndomen. En människa som inte kan sluta sörja: Vad är det hon sörjer, egentligen? Alla de dödas död eller bara den egna oförmågan att leva? En orättvis värld eller en gammal barndom? En förälder eller en omöjlig kärlek? Vad ska hon göra med all sorg? Gå i terapi?

Sagt om boken

"Sorg, kärlek och ett slags vinande ensamhet – men också vänskap, konst, djur och solidaritet – har präglat Tunedals fem tidigare diktsamlingar. Men aldrig har hon varit så rasande som här. Dikten härbärgerar nu alla sinnesstämningar, från det ljusaste till det kompakta gravmörkret. Bitterhet och hämndbegär får finnas. Det är både fult och vackert. Mycket enkelt och extremt komplicerat. Som litteratur är det fruktansvärt bra." Anna Hallberg, Dagens Nyheter

"Dröm, baby, dröm är en sorgeskildring kokad på lika delar gott humör och småputtrig ångest – sårig och snårig och alldeles underbar." Amanda Svensson, Expressen

"När Tunedal gestaltar sprickan mellan det oskrivna före och erfarenhetens benämnda efter skapar hon en elegi över både livet och språket där orden, synkront, både förvillar och syresätter tanken. Det tröstar djupt och oroar." Hedvig Ljungar, Svenska Dagbladet