Islam och Europa

Samlevnad eller konfrontation
Författare: Ingmar Karlsson
Köp boken

Utgivningsdag: 2013-02-07
Recensionsdag: 2013-02-21

Mediakontakt: Bonnierförlagens Press

Den växande muslimska fundamentalismen är inte ett uttryck för en generalplan att i ''ett heligt krig'' attackera västvärlden. Motsättningarna och fiendskapen mellan olika trosriktningar inom islam är ofta starkare än hatet mot väst. Om islam kommer att utgöra ett verkligt hot mot västvärlden eller ej ankommer på oss själva. Rasism, intolerans och snäv nationalism växer sig nu allt starkare över hela Europa som reaktion mot dagens invandring, som är obetydlig mot den vi står inför. Om invandrare med muslimsk bakgrund inte integreras i våra samhällen måste vi räkna med att underjordiska fudamentalistiska koranskolor växer fram i våra invandrarförorter. Ingmar Karlsson är sedan 1992 ambassadör och chef för UD:s idé- och analysgrupp och 1991 utkom Korset och halvmånen - en bok om de religiösa minoriteterna i Mellanöstern. Han understryker nödvändigheten av en invandringspolitik som istället för ''ghettoislam'' leder till ''euroislam'', som kan utgöra en brygga mellan Europa och dess muslimska grannar, och ger sina synpunkter på hur denna bör utformas. I Islam och Europa redogör Ingmar Karlsson för vad som är myt och verklighet bakom den muslimska hotbilden och tar itu med en rad vanföreställnigar och fördomar om islam - gamla som nya - samt orsakerna till fundamentalismens framväxt och politiska inflytande.

Detaljerad fakta

Recensionsdag: 2013-02-21 Genre: Filosofi och religion Originalutgåvans utgivningsår: 1994 Nomineringar: Augustpriset Thema-kod: Religion och tro Format (utgivningsdatum): E-bok, epub2, 9789146223269 (2013-02-07)

Fler böcker av författaren

Islam och Europa

Samlevnad eller konfrontation
Författare: Ingmar Karlsson
Köp boken

Utgivningsdag: 2013-02-07
Recensionsdag: 2013-02-21

Mediakontakt: Bonnierförlagens Press

Den växande muslimska fundamentalismen är inte ett uttryck för en generalplan att i ''ett heligt krig'' attackera västvärlden. Motsättningarna och fiendskapen mellan olika trosriktningar inom islam är ofta starkare än hatet mot väst. Om islam kommer att utgöra ett verkligt hot mot västvärlden eller ej ankommer på oss själva. Rasism, intolerans och snäv nationalism växer sig nu allt starkare över hela Europa som reaktion mot dagens invandring, som är obetydlig mot den vi står inför. Om invandrare med muslimsk bakgrund inte integreras i våra samhällen måste vi räkna med att underjordiska fudamentalistiska koranskolor växer fram i våra invandrarförorter. Ingmar Karlsson är sedan 1992 ambassadör och chef för UD:s idé- och analysgrupp och 1991 utkom Korset och halvmånen - en bok om de religiösa minoriteterna i Mellanöstern. Han understryker nödvändigheten av en invandringspolitik som istället för ''ghettoislam'' leder till ''euroislam'', som kan utgöra en brygga mellan Europa och dess muslimska grannar, och ger sina synpunkter på hur denna bör utformas. I Islam och Europa redogör Ingmar Karlsson för vad som är myt och verklighet bakom den muslimska hotbilden och tar itu med en rad vanföreställnigar och fördomar om islam - gamla som nya - samt orsakerna till fundamentalismens framväxt och politiska inflytande.

Ladda ner omslag

Detaljerad fakta

Recensionsdag: 2013-02-21 Genre: Filosofi och religion Originalutgåvans utgivningsår: 1994 Nomineringar: Augustpriset Thema-kod: Religion och tro Format (utgivningsdatum): E-bok, epub2, 9789146223269 (2013-02-07)

Fler böcker av författaren

Sök bland våra böcker och författare

Sök bland våra böcker och författare