Wahlström och Widstrand, 2019-06-17

Foto: Sofia Runarsdotter

Magnus William-Olsson får Svenska Akademiens kritikerpris

Poeten Magnus William-Olsson tilldelas Svenska Akademiens kritikerpris med motiveringen; "William-Olssons oförtröttliga verksamhet när det gäller att initiera och bygga plattformar för svenskspråkig kritik är ett omsorgsfullt och beundransvärt arbete som kompletterar dagspressens litteraturkritik."

För tredje året i rad delas priset ut till personer för deras insatser inom svenskspråkig kritik. Till årets pristagare hör även Anna Hallberg och prissumman ligger på 100 000 kronor vardera.

Magnus William-Olsson

Magnus William-Olsson (född 1960) är en av sin generations mest betydande och mest aktiva poeter. Han är verksam som litteraturkritiker i Aftonbladet, essäist och som översättare av såväl klassisk som modern poesi. Han har varit redaktör för BLM, Bonniers Litterära Magasin, och var med och grundade FSL, Fria Seminariet i Litterär Kritik. Han har även samarbetat med många konstnärer och tonsättare. MW-O är redaktör för W & W Internationell Poesi och initiativtagare till såväl Podpoesi som till Stockholms stadsbibliotekets projekt Bokbazaren. Hans verk finns översatta till ett femtontal språk och han har bland andra utmärkelser mottagit Karl Vennbergs pris 2005, Bellmanpriset 2010 och Gunnar Ekelöf-priset 2011. Hans senaste diktsamling Eremitkräftans sånger utkom 2016.

Om Eremitkräftans sånger

Eremitkräftans sånger är en samtidsallegorisk bibelparafras i undervattensmiljö, fantasy på fri vers för gamla barn. Boken har en lång tillkomsthistoria. De tidigaste dikterna är skrivna redan på 80-talet, men först efter millennieskiftet och de skeenden som ställt monoteismen, xenofobin och det så kallade ”barbariska våldet” i världshändelsernas centrum fick temat ny eskatologisk aktualitet och boken till sist sin fullbordan.