Wahlström och Widstrand, 2019-06-16

Foto: Heike Steinweg/Opale

Lars Mytting skriver om legenden om systerklockorna i romanform

Lars Mytting är författaren till succéer som Ved och Simma med de de drunknade. Nu är han tillbaka med Systerklockorna – en storslagen roman om mötet mellan gammalt och nytt, mellan den lilla byn och världen, mellan det som uppnås och det som går förlorat.

"Legenden om Systerklockorna är sann, men den har aldrig berättats i den form som jag berättar den. Och jag har vävt samman den med andra legender", säger Lars Mytting i en intervju.

Lars Mytting arbetade som förlagsredaktör och journalist innan han debuterade 2006 med Hästkrafter (2007 på svenska) som blev en framgång, särskilt i hemlandet Norge. Det stora genombrottet skedde dock  2011 när boken Ved: allt om huggning, stapling och torkning – och vedeldningens själ utkom. Boken är en av de största facklitterära succéerna någonsin och har sålt i över en halv miljon exemplar. Något större intresse för ved hade inte Mytting, utan idén kom från förlaget. Mytting tror själv att den stora framgången handlar om att boken kan uppfattas som någonting i gränslandet mellan verklighet och fiktion. Läs mer här.

2014 tilldelades Lars Mytting Bokhandlerprisen, Norges motsvarighet till Augustpriset, för romanen Simma med de drunknadeRomanen utkom 2015 på svenska och fick även här en stor läsekrets. ”Intrigen är skickligt karvad till snärjande och vindlande händelser som man som läsare inte kan förutse … Det är på samma gång en episkt storslagen släkthistoria och en psykologiskt inträngande skildring av vad krig gör med människor – i många släktled framöver”, skrev Sophie Lossing i Skånska Dagbladet.

Om Systerklockorna

Legenden om systerklockorna, gjutna till minne av de siamesiska tvillingarna Halfrid och Gunhild vars vävkonst givit upphov till en bildväv som sägs sia om framtiden, har förts vidare från generation till generation. För den tjugoåriga Astrid Hekne, som vuxit upp i den lilla byn i Gudbrandsdalen där den mäktiga klangen från klockorna hörts så länge människor kan minnas, är legenden en del i berättelsen om hennes egen släkt.

Men år 1880 står nya tider för dörren. Den gamla stavkyrkan med sina klockor är uttjänt och byns unga präst har långtgående planer för att ersätta den, vilket gör Astrid bestört. Samtidigt dyker en ung tysk upp vars ärende i byn hänger tätt samman med den gamla kyrkans öde. Hans ankomst för världen till Astrid och i honom har hon kanske funnit den förtrogne hon behöver för att bevara den rikedom hennes släkts historia rymmer – både för nu och evigheten.