Bernt Gustavsson

Bernt Gustavsson är fil.dr i idéhistoria och forskare och lärare på Pedagogiska institutionen vid Linköpings universitet. Hans arbete är i huvudsak inriktat på att utveckla och bestämma centrala begrepp inom utbildningens område, såsom "livslångt lärande" och "bildning". Under senare år har han också varit verksam i Sydafrika, där vuxenutbildning och folkbildning fått ny aktualitet. Bernt Gustavsson har arbetat som folkhögskolelärare och i föreläsningar och artiklar försökt utveckla ett modernt bildningsbegrepp.

Utgivning

Bernt Gustavsson

Bernt Gustavsson är fil.dr i idéhistoria och forskare och lärare på Pedagogiska institutionen vid Linköpings universitet. Hans arbete är i huvudsak inriktat på att utveckla och bestämma centrala begrepp inom utbildningens område, såsom "livslångt lärande" och "bildning". Under senare år har han också varit verksam i Sydafrika, där vuxenutbildning och folkbildning fått ny aktualitet. Bernt Gustavsson har arbetat som folkhögskolelärare och i föreläsningar och artiklar försökt utveckla ett modernt bildningsbegrepp.

Sök bland våra böcker och författare

Sök bland våra böcker och författare