Karl-Erik Norrman

Karl-Erik Norrman utnämndes av regeringen till ambassadör 1989. Därefter blev han, som svensk generalkommissarie vid EXPO 92 i Sevilla, som intiativtagare till och ledare för projektet "The Best of Sweden" (1993-94) och som konceptuell skapare och verkställande ledamot i Nämnden för Sverigefrämjande i Utlandet (NSU) "Sverigefrämjandets fader" - ett uttryck som präglades, när han 1999 lämnade NSU och flyttade till Tyskland (dock med Stockholm som fortsatt svensk bas).

Norrman har under de senaste två åren, i samarbete med bl.a. familjen Bernadotte på Schloss Mainau (Bodensjön, Tyskland), byggt upp ett europeiskt nätverk av kulturinstitutioner, "EUtopia". Han är initiativtagare till och generalsekreterare i det "Europeiska Kulturparlamentet", ett forum för kulturutövare från Ural till Atlanten, som möts i europeiska kulturhuvudstäder, första sessionen i Brügge, Belgien, 2002. Session II hålls i Graz, Österrike, i november 2003 - www.kulturparlament.com

"Att bygga broar" mellan människor och institutioner, över nations- och sektorgränser, har alltid varit en passion för Karl-Erik Norrman. Detta gäller både inom Sverige och internationellt. Han har under många års internationella förhandlingar, bl.a. GATT (= WTO) i Genève och FN i Rom, Genève och New York, kunnat slipa sin förmåga att skapa förståelse och knyta kontakter över gränser.

Norrmans diplomatiska erfarenhet sträcker sig över säkerhetspolitik, handelspolitik, internationellt miljösamarbete och u-landsbistånd (Asien, Afrika, FN och Världsbanken), kultursamarbete och marknadsföring av Sverige. Efter tidigare tjänstgöring i bl.a. Moskva och Peking blev han svensk Generalkommissarie i Sevilla 1992 och var även central medlem i nationalkommittéerna för Expo 98, Lissabon och Expo 2000, Hannover.

Karl-Erik Norrman är bekant som "The Singing Ambassador" 1986 arbetade han som tenorsolist på Norrlandsoperan och behåller - inte minst genom sin hustru, den tyska operastjärnan Doris Soffel - nära kontakt med det internationella musiklivet. 1997 grundade han Skoklosters musikfestival och var 1997-99 medlem i Operaakademin, Stockholm. Mångsidigheten kan även illustreras av ordförandeskap i svenska kyrkorådet i Rom, Hem-och Skola-föreningen i Bromma, Miljöexportutredningen, Designstrategin 2000 och det 1999 genomförda projektet "50 år av svensk-italiensk fotbollsvänskap" (i Torino, Palermo och Milano).

Karl-Erik Norrman är en efterfrågad föredragshållare i flera europeiska länder. Han har skrivit böcker om Kina, Sovjetunionen (i vilka länder han även tjänstgjort), Mongoliet och Indien samt rader av artiklar i svensk och internationell press om kulturutbyte och musik, FN-frågor, internationella utvecklingsfrågor, internationell livsmedelspolitik, miljöfrågor samt marknadsföring av länder och städer. Boken "Livets Mening? - En bok om fotbollens roll i världen" är resultatet av ett mångårigt fotbollsintresse och många samtal och funderingar om sambanden mellan politik och idrott.

Familjen Norrman/Soffel med 14-åriga dottern Jenny och hunden Ricky bor sedan hösten 2001 i Berlin, medan sonen Oskar Norrman bor och arbetar i Stockholm.

E-mail: karl-erik.norrman@home.se
Se även "Vem Är Det?" Årgång 1999.

Utgivning

Karl-Erik Norrman

Karl-Erik Norrman

Karl-Erik Norrman utnämndes av regeringen till ambassadör 1989. Därefter blev han, som svensk generalkommissarie vid EXPO 92 i Sevilla, som intiativtagare till och ledare för projektet "The Best of Sweden" (1993-94) och som konceptuell skapare och verkställande ledamot i Nämnden för Sverigefrämjande i Utlandet (NSU) "Sverigefrämjandets fader" - ett uttryck som präglades, när han 1999 lämnade NSU och flyttade till Tyskland (dock med Stockholm som fortsatt svensk bas).

Norrman har under de senaste två åren, i samarbete med bl.a. familjen Bernadotte på Schloss Mainau (Bodensjön, Tyskland), byggt upp ett europeiskt nätverk av kulturinstitutioner, "EUtopia". Han är initiativtagare till och generalsekreterare i det "Europeiska Kulturparlamentet", ett forum för kulturutövare från Ural till Atlanten, som möts i europeiska kulturhuvudstäder, första sessionen i Brügge, Belgien, 2002. Session II hålls i Graz, Österrike, i november 2003 - www.kulturparlament.com

"Att bygga broar" mellan människor och institutioner, över nations- och sektorgränser, har alltid varit en passion för Karl-Erik Norrman. Detta gäller både inom Sverige och internationellt. Han har under många års internationella förhandlingar, bl.a. GATT (= WTO) i Genève och FN i Rom, Genève och New York, kunnat slipa sin förmåga att skapa förståelse och knyta kontakter över gränser.

Norrmans diplomatiska erfarenhet sträcker sig över säkerhetspolitik, handelspolitik, internationellt miljösamarbete och u-landsbistånd (Asien, Afrika, FN och Världsbanken), kultursamarbete och marknadsföring av Sverige. Efter tidigare tjänstgöring i bl.a. Moskva och Peking blev han svensk Generalkommissarie i Sevilla 1992 och var även central medlem i nationalkommittéerna för Expo 98, Lissabon och Expo 2000, Hannover.

Karl-Erik Norrman är bekant som "The Singing Ambassador" 1986 arbetade han som tenorsolist på Norrlandsoperan och behåller - inte minst genom sin hustru, den tyska operastjärnan Doris Soffel - nära kontakt med det internationella musiklivet. 1997 grundade han Skoklosters musikfestival och var 1997-99 medlem i Operaakademin, Stockholm. Mångsidigheten kan även illustreras av ordförandeskap i svenska kyrkorådet i Rom, Hem-och Skola-föreningen i Bromma, Miljöexportutredningen, Designstrategin 2000 och det 1999 genomförda projektet "50 år av svensk-italiensk fotbollsvänskap" (i Torino, Palermo och Milano).

Karl-Erik Norrman är en efterfrågad föredragshållare i flera europeiska länder. Han har skrivit böcker om Kina, Sovjetunionen (i vilka länder han även tjänstgjort), Mongoliet och Indien samt rader av artiklar i svensk och internationell press om kulturutbyte och musik, FN-frågor, internationella utvecklingsfrågor, internationell livsmedelspolitik, miljöfrågor samt marknadsföring av länder och städer. Boken "Livets Mening? - En bok om fotbollens roll i världen" är resultatet av ett mångårigt fotbollsintresse och många samtal och funderingar om sambanden mellan politik och idrott.

Familjen Norrman/Soffel med 14-åriga dottern Jenny och hunden Ricky bor sedan hösten 2001 i Berlin, medan sonen Oskar Norrman bor och arbetar i Stockholm.

E-mail: karl-erik.norrman@home.se
Se även "Vem Är Det?" Årgång 1999.

Utgivning

Sök bland våra böcker och författare

Sök bland våra böcker och författare