Staffan Bergsten

Staffan Bergsten, född 1932, är sedan 1961 docent i litteraturhistoria med poetik vid Uppsala universitet. Hans livslånga kärleksförhållande till den svenska poesin har resulterat i Den svenska poesins historia och böcker om bl a Stagnelius, Fröding, Karlfeldt, Tranströmer, Frostenson, Jäderlund och Lillpers samt i folkbildande föreläsningsverksamhet, särskilt i Sveriges Radio.

Utgivning

Staffan Bergsten Foto: Cato Lein

Staffan Bergsten

Staffan Bergsten, född 1932, är sedan 1961 docent i litteraturhistoria med poetik vid Uppsala universitet. Hans livslånga kärleksförhållande till den svenska poesin har resulterat i Den svenska poesins historia och böcker om bl a Stagnelius, Fröding, Karlfeldt, Tranströmer, Frostenson, Jäderlund och Lillpers samt i folkbildande föreläsningsverksamhet, särskilt i Sveriges Radio.

Sök bland våra böcker och författare

Sök bland våra böcker och författare