Huck Leber

Huck Leber är en pseudonym för Klara Johanson.

Klara Johanson (1875–1948) var författare och ansedd litteraturkritiker. Hon blev den första kvinnan att ta studenten i hennes hemstad Halmstad och var en av ett tjugotal kvinnor som studerade vid Uppsala universitet i slutet av 1800-talet. Under signaturen K.J. och pseudonymen Huck Leber skrev hon kritik, essäer och kåserier för bland annat Fredrika-Bremer-Förbundets tidskrift Dagny, Stockholms Dagblad och Svenska Dagbladet.

Utgivning

Huck Leber

Huck Leber är en pseudonym för Klara Johanson.

Klara Johanson (1875–1948) var författare och ansedd litteraturkritiker. Hon blev den första kvinnan att ta studenten i hennes hemstad Halmstad och var en av ett tjugotal kvinnor som studerade vid Uppsala universitet i slutet av 1800-talet. Under signaturen K.J. och pseudonymen Huck Leber skrev hon kritik, essäer och kåserier för bland annat Fredrika-Bremer-Förbundets tidskrift Dagny, Stockholms Dagblad och Svenska Dagbladet.

Sök bland våra böcker och författare

Sök bland våra böcker och författare