Xi Chuan

Som en av de internationellt orienterade poeterna i Kina debuterade Xi Chuan i mitten av 80-talet. Efter att ha varit en ledande gestalt i flera av de ickeofficiella tidskrifterna som utkom under 80-talet har han etablerat sig som en av Kinas mest framträdande poeter. Hans poesi är såväl konkret som filosofisk, traditionsmedveten som öppen för det främmande. Xi Chuan föddes 1963 och är sedan ungdomen baserad i Beijing.

Internationell poesi

Xi Chuan

Som en av de internationellt orienterade poeterna i Kina debuterade Xi Chuan i mitten av 80-talet. Efter att ha varit en ledande gestalt i flera av de ickeofficiella tidskrifterna som utkom under 80-talet har han etablerat sig som en av Kinas mest framträdande poeter. Hans poesi är såväl konkret som filosofisk, traditionsmedveten som öppen för det främmande. Xi Chuan föddes 1963 och är sedan ungdomen baserad i Beijing.

Internationell poesi

Sök bland våra böcker och författare

Sök bland våra böcker och författare