Gloria Gervitz

Gloria Gervitz är född 1943 i Mexico City i en judisk familj. Nuförtiden delar hon sin tid mellan födelsestaden och San Diego. 1976 började hon skriva på ”Shacharit”, som skulle komma att bli den första delen av en enda lång dikt. Den publicerades första gången 1979 och därefter har en lång rad utgåvor följt, sedan början av 90-talet med titeln Migrationer. Den stora dikten har byggts ut och reviderats gång på gång, varje utgåva rymmer åtskilliga utvecklingar, tillskott och förändringar. Genom sin egenartade tillkomst härbärgerar den också sin egen långa tillkomsttids alla växlingar i tonfall och perspektiv.

Trots den cykliskt adderande skrivart Gervitz har valt, står hennes stora dikt vidöppen för influenser och impulser på ett vis som kan likna andra livslånga dikter som Ezra Pounds Cantos, Jorge Guilléns Cántico eller kanske Göran Sonnevis poetiska oeuvre, fastän Migrationer är mera modest till omfånget.

Migrationer är ett av vår tids stora poetiska projekt.

Internationell poesi

Gloria Gervitz

Gloria Gervitz är född 1943 i Mexico City i en judisk familj. Nuförtiden delar hon sin tid mellan födelsestaden och San Diego. 1976 började hon skriva på ”Shacharit”, som skulle komma att bli den första delen av en enda lång dikt. Den publicerades första gången 1979 och därefter har en lång rad utgåvor följt, sedan början av 90-talet med titeln Migrationer. Den stora dikten har byggts ut och reviderats gång på gång, varje utgåva rymmer åtskilliga utvecklingar, tillskott och förändringar. Genom sin egenartade tillkomst härbärgerar den också sin egen långa tillkomsttids alla växlingar i tonfall och perspektiv.

Trots den cykliskt adderande skrivart Gervitz har valt, står hennes stora dikt vidöppen för influenser och impulser på ett vis som kan likna andra livslånga dikter som Ezra Pounds Cantos, Jorge Guilléns Cántico eller kanske Göran Sonnevis poetiska oeuvre, fastän Migrationer är mera modest till omfånget.

Migrationer är ett av vår tids stora poetiska projekt.

Internationell poesi

Sök bland våra böcker och författare

Sök bland våra böcker och författare