Susanne Axmacher

Susanne Axmacher är född 1974 och bor i Stockholm. Hon har under många år varit bosatt utomlands och bland annat arbetat som konsult i genusfrågor, med överstelöjtnants grad, i Frankrike, Italien, USA och Sudan på uppdrag av EU, FN och Statens Räddningsverk. Näckrosbarnen (2009) heter hennes debut.

Utgivning

Susanne Axmacher

Susanne Axmacher är född 1974 och bor i Stockholm. Hon har under många år varit bosatt utomlands och bland annat arbetat som konsult i genusfrågor, med överstelöjtnants grad, i Frankrike, Italien, USA och Sudan på uppdrag av EU, FN och Statens Räddningsverk. Näckrosbarnen (2009) heter hennes debut.

Sök bland våra böcker och författare

Sök bland våra böcker och författare