Carl Magnus Palm

Carl Magnus Palm (f 1965) har i 15 års tid skrivit och forskat om Abba och har hittills publicerat flera böcker om gruppen på engelska. Palm anses vara den ledande experten på ämnet Abba och arbetar som konsult åt skivbolaget Polar Music när de återutger Abbas musik på CD och DVD. Carl Magnus Palms engelskspråkiga biografi, Bright lights dark shadows  - the real story of Abba (2001), gavs ut i England, Australien, USA och senare även i Tyskland och Ryssland. På svenska har han givit ut bildverket Från ABBA till Mamma Mia  (1999) tillsammans med Anders Hanser.

Utgivning

Carl Magnus Palm

Carl Magnus Palm

Carl Magnus Palm (f 1965) har i 15 års tid skrivit och forskat om Abba och har hittills publicerat flera böcker om gruppen på engelska. Palm anses vara den ledande experten på ämnet Abba och arbetar som konsult åt skivbolaget Polar Music när de återutger Abbas musik på CD och DVD. Carl Magnus Palms engelskspråkiga biografi, Bright lights dark shadows  - the real story of Abba (2001), gavs ut i England, Australien, USA och senare även i Tyskland och Ryssland. På svenska har han givit ut bildverket Från ABBA till Mamma Mia  (1999) tillsammans med Anders Hanser.

Sök bland våra böcker och författare

Sök bland våra böcker och författare