Bert Hellinger

Bert Hellinger, född i Tyskland år 1925, verkade först som präst och missionär i 20 år. Han lämnade sedan prästerskapet, studerade psykoanalys, primalterapi, transaktionsanalys och Milton Ericksons terapi. Det är främst inom familjeterapin som han sedermera har utvecklat sin speciella systemiska terapi – familjekonstellationer.

Bert Hellinger har särskilt under de senaste tio åren rönt stor uppmärksamhet för sitt sätt att arbeta med familjekonstellationer. Han kallar sitt arbete för "the Orders of Love" – kärlekens ordningar (lagar). Genom familjeuppställningar (med hjälp av representanter) kan den familje-dynamik som är omedveten bli synlig och en lösning då bli möjlig. Grundprincipen för hans arbete är att en lösning på ett problem, som är relaterat till den omedvetna familjedynamiken, endast har effekt om den berör, aktiverar och bekräftar klientens kärlek. Försoning kan då ske på en själslig nivå.

Bert Hellinger kallar sig hellre för själavårdare än terapeut och hans arbete berör främst de existentiella frågorna. Av många kan han uppfattas mycket kontroversiell, eftersom många av hans antaganden och ståndpunkter, som bygger på erfarenheten från familjekonstellationerna, går på tvärs med vedertagna psykologiska teorier och uppfattningar.

Under de senaste åren har Bert Hellingers arbete spritts över världen och han har hållit seminarier i många länder i och utanför Europa. Mer information kan fås under www.hellinger.com.

Utgivning

Bert Hellinger

Bert Hellinger, född i Tyskland år 1925, verkade först som präst och missionär i 20 år. Han lämnade sedan prästerskapet, studerade psykoanalys, primalterapi, transaktionsanalys och Milton Ericksons terapi. Det är främst inom familjeterapin som han sedermera har utvecklat sin speciella systemiska terapi – familjekonstellationer.

Bert Hellinger har särskilt under de senaste tio åren rönt stor uppmärksamhet för sitt sätt att arbeta med familjekonstellationer. Han kallar sitt arbete för "the Orders of Love" – kärlekens ordningar (lagar). Genom familjeuppställningar (med hjälp av representanter) kan den familje-dynamik som är omedveten bli synlig och en lösning då bli möjlig. Grundprincipen för hans arbete är att en lösning på ett problem, som är relaterat till den omedvetna familjedynamiken, endast har effekt om den berör, aktiverar och bekräftar klientens kärlek. Försoning kan då ske på en själslig nivå.

Bert Hellinger kallar sig hellre för själavårdare än terapeut och hans arbete berör främst de existentiella frågorna. Av många kan han uppfattas mycket kontroversiell, eftersom många av hans antaganden och ståndpunkter, som bygger på erfarenheten från familjekonstellationerna, går på tvärs med vedertagna psykologiska teorier och uppfattningar.

Under de senaste åren har Bert Hellingers arbete spritts över världen och han har hållit seminarier i många länder i och utanför Europa. Mer information kan fås under www.hellinger.com.

Sök bland våra böcker och författare

Sök bland våra böcker och författare