Torsten Örn

Torsten Örn, född 1933, växte upp i Eksjö och tog en fil kand och pol mag i Uppsala 1956. För att komma ut i stora världen sökte han sig till UD.
   Han har varit ambassadör i Begins Israel, Gorbatjovs Sovjet, Kohls Tyskland och Prodis Italien samt hos påven Johannes Paulus II. Tidigare har han också tjänstgjort i Indien och vid FN. I Stockholm har Torsten Örn bland annat varit chef för UD:s politiska avdelning och ordförande i UD:s antagningsnämnd. 
   Som sina intressen brukar Torsten Örn ange historia och resor. Hans verkliga hobby är emellertid att skriva. Det började han med redan under studieåren i Upsala Nya Tidning. Han har sedan flitigt medarbetat med utrikespolitiska analyser, reseskildringar och bokrecensioner i en lång rad tidningar och tidskrifter. Inte minst "Under strecket" i Svenska Dagbladet och i Utrikespolitiska institutets skriftserier. Han har skrivit boken FN - världspolitikens spegel, som blev en klassiker i sitt ämne, och en bok om Europarådet 1999. 
   Sedan 1983 är Torsten Örn ledamot av Kungliga Krigsvetenskapsakademin. Han är också ofta anlitad föredragshållare i utrikespolitiska ämnen. 
   I Varför diplomati - Ett kulturhistoriskt perspektiv summerar författaren sina erfarenheter av diplomati och diplomatliv. Han vänder sig i första hand till en intresserad allmänhet. Här finns mycket att lära om diplomatins sällsamma väsen. Författaren kryddar också framställningen med egna upplevelser i olika väderstreck. Det är den första boken på svenska på nästan trettio år om diplomatin som instrument för internationellt samarbete. 
   Numera bor Torsten Örn i Lund med sin hustru Mary, när han inte som ordförande i svenska Pro Venezia-föreningen uppehåller sig i Venedig eller samlar material för nya berättelser i olika delar av världen.

Utgivning

Torsten Örn

Torsten Örn, född 1933, växte upp i Eksjö och tog en fil kand och pol mag i Uppsala 1956. För att komma ut i stora världen sökte han sig till UD.
   Han har varit ambassadör i Begins Israel, Gorbatjovs Sovjet, Kohls Tyskland och Prodis Italien samt hos påven Johannes Paulus II. Tidigare har han också tjänstgjort i Indien och vid FN. I Stockholm har Torsten Örn bland annat varit chef för UD:s politiska avdelning och ordförande i UD:s antagningsnämnd. 
   Som sina intressen brukar Torsten Örn ange historia och resor. Hans verkliga hobby är emellertid att skriva. Det började han med redan under studieåren i Upsala Nya Tidning. Han har sedan flitigt medarbetat med utrikespolitiska analyser, reseskildringar och bokrecensioner i en lång rad tidningar och tidskrifter. Inte minst "Under strecket" i Svenska Dagbladet och i Utrikespolitiska institutets skriftserier. Han har skrivit boken FN - världspolitikens spegel, som blev en klassiker i sitt ämne, och en bok om Europarådet 1999. 
   Sedan 1983 är Torsten Örn ledamot av Kungliga Krigsvetenskapsakademin. Han är också ofta anlitad föredragshållare i utrikespolitiska ämnen. 
   I Varför diplomati - Ett kulturhistoriskt perspektiv summerar författaren sina erfarenheter av diplomati och diplomatliv. Han vänder sig i första hand till en intresserad allmänhet. Här finns mycket att lära om diplomatins sällsamma väsen. Författaren kryddar också framställningen med egna upplevelser i olika väderstreck. Det är den första boken på svenska på nästan trettio år om diplomatin som instrument för internationellt samarbete. 
   Numera bor Torsten Örn i Lund med sin hustru Mary, när han inte som ordförande i svenska Pro Venezia-föreningen uppehåller sig i Venedig eller samlar material för nya berättelser i olika delar av världen.

Sök bland våra böcker och författare

Sök bland våra böcker och författare