W. G. Sebald

Den tyskfödde författaren W.G. Sebald (1944-2001) har skrivit en handfull böcker, varav två är översatta till svenska, Utvandrade och Austerlitz. Under 1990-talet slog han igenom på allvar, framförallt i USA där man under de senaste åren börjat prata om honom i egenskap av framtida Nobelpristagare. 
   W.G Sebald har liksom Nobelpristagaren V.S Naipaul utforskat den dokumentära fiktionen. Örjan Abrahamsson skriver i DN (18.12.01): "Sebald är den lågmälda visdomens och den omutliga ödmjukhetens författare, en litteraturens mahatma Gandhi. Originaliteten består inte i hans litterära tema -- glömska och minne -- utan i hans modesta, och samtidigt subversiva iscensättning av av vandringarna genom minnets labyrinter." Han fortsätter: "Till temperamentet är denne tyskfödde författare faktiskt förbluffande svensk. I hans litterära landskap råder ständig höst. När solen bryter igenom blir man bländad av skönheten."
   I april 2002 utkom hans bok Utvandrade på svenska i översättning av Ulrika Wallenström, en bok som fick ett mycket fint mottagande hos den svenska kritikerkåren. Hösten 2003 utkom hans bok Austerlitz (övers. Ulrika Wallenström), som av många utsågs till det årets bästa bok.

Övrig utgivning

W. G. Sebald Foto: Eamonn McCabe

W. G. Sebald

Den tyskfödde författaren W.G. Sebald (1944-2001) har skrivit en handfull böcker, varav två är översatta till svenska, Utvandrade och Austerlitz. Under 1990-talet slog han igenom på allvar, framförallt i USA där man under de senaste åren börjat prata om honom i egenskap av framtida Nobelpristagare. 
   W.G Sebald har liksom Nobelpristagaren V.S Naipaul utforskat den dokumentära fiktionen. Örjan Abrahamsson skriver i DN (18.12.01): "Sebald är den lågmälda visdomens och den omutliga ödmjukhetens författare, en litteraturens mahatma Gandhi. Originaliteten består inte i hans litterära tema -- glömska och minne -- utan i hans modesta, och samtidigt subversiva iscensättning av av vandringarna genom minnets labyrinter." Han fortsätter: "Till temperamentet är denne tyskfödde författare faktiskt förbluffande svensk. I hans litterära landskap råder ständig höst. När solen bryter igenom blir man bländad av skönheten."
   I april 2002 utkom hans bok Utvandrade på svenska i översättning av Ulrika Wallenström, en bok som fick ett mycket fint mottagande hos den svenska kritikerkåren. Hösten 2003 utkom hans bok Austerlitz (övers. Ulrika Wallenström), som av många utsågs till det årets bästa bok.

Övrig utgivning

Sök bland våra böcker och författare

Sök bland våra böcker och författare