Tara Bennett-Goleman

Tara Bennett-Goleman är terapeut, handledare och lärare, verksam i Massachusetts. Tillsammans med sin make Daniel Goleman, författare till bland annat Känslans intelligens, har hon under mer än tio års tid lett studiecirklar med inriktning på en syntes av buddism och psykoterapi.

År 2001 utkom hennes bok Känslans alkemi på svenska. Hon visar där hur det mesta av det som tynger oss kan indelas i tio olika emotionella mönster. Bland dessa återfinns rädsla för att bli övergiven, socialt utanförskap, rädsla för misslyckande, perfektionism och sårbarhet. Genom att lära oss att använda tekniken "aktgivande meditation" kan vi frigöra oss från dessa mönster och ersätta dem med medkänsla, empati och ökad kreativitet.

Utgivning

Tara Bennett-Goleman

Tara Bennett-Goleman är terapeut, handledare och lärare, verksam i Massachusetts. Tillsammans med sin make Daniel Goleman, författare till bland annat Känslans intelligens, har hon under mer än tio års tid lett studiecirklar med inriktning på en syntes av buddism och psykoterapi.

År 2001 utkom hennes bok Känslans alkemi på svenska. Hon visar där hur det mesta av det som tynger oss kan indelas i tio olika emotionella mönster. Bland dessa återfinns rädsla för att bli övergiven, socialt utanförskap, rädsla för misslyckande, perfektionism och sårbarhet. Genom att lära oss att använda tekniken "aktgivande meditation" kan vi frigöra oss från dessa mönster och ersätta dem med medkänsla, empati och ökad kreativitet.

Sök bland våra böcker och författare

Sök bland våra böcker och författare