Anhua Gao

Anhua Gao föddes 1949 - samma år som kommunisterna tog över makten i Kina - i provinsen Shandong och växte upp i Nanjing, huvudstaden i Jiangsu-provinsen. Som barn var hon en plikttrogen liten kommunist. Hon gick i skola för elitens barn där hon bland annat lärde sig engelska, allt i Revolutionens tjänst. När hon blivit lite äldre anslöt hon sig till Röda Armén, men långsamt började hennes entusiasm för Mao att falna, trots att hon upprepade gånger fick utmärkelser för att vara en bra soldat. Strax därpå gjorde hon sitt största misstag: i brev till sin syster Pei-gen delade hon med sig av sina tankar och sin förvirring. Pei-gen angav henne, och 1969 samlade hennes militära ledare ihop sin trupper och läste högt ur det brev han fått från Pei-gen. Anhua Gaos karriär var förstörd. Sin höga utbildning till trots tvingades hon arbeta i en fabrik där de anställda varje dag misshandlades tills de erkände sina brott mot landet. Inte heller hemma slapp hon undan våldet. Hon hade gift sig med en ung soldat, och insåg för sent att han var både svartsjuk och våldsam. Under sin graviditet fick hon utstå så mycket sparkar och slag att hon var rädd för missfall.
   
En man på fabriken insåg att Anhua Gao delade hans entusiasm för det engelska språket och lånade henne ett förbjudet exemplar av en Dickens-bok. Hon blev så fascinerad av boken att hon kopiera hela texten för hand, så att även hon kunde äga den.
   
1985 var Anhua Gao på väg till sjukhuset för att ta bort en tumör när hon arresterades av säkerhetspolisen, anklagad för spioneri. Hennes handskrivna Dickens-bok togs som bevis. Den sades vara en kodbok hon använde för att skicka meddelanden till andra agenter. När hon slutligen släpptes efter mycket lidande bestämde hon sig för att lämna Kina, som nu hade åsamkat henne alltför stor smärta.
   
Hon lyckades få en brevvän i England, den 58-årige Harry. Genom sina brev blev de förälskade i varandra, och de lever nu tillsammans i Kent.
   
Till kanten av himlen utkom på svenska våren 2001 och är Anhua Gaos första bok. Här berättar hon sitt livs historia, om hur hon först kämpade i och för det kommunistiska Kina, för att sedan slåss mot det ideologiska maskineriet.

Utgivning

Anhua Gao

Anhua Gao föddes 1949 - samma år som kommunisterna tog över makten i Kina - i provinsen Shandong och växte upp i Nanjing, huvudstaden i Jiangsu-provinsen. Som barn var hon en plikttrogen liten kommunist. Hon gick i skola för elitens barn där hon bland annat lärde sig engelska, allt i Revolutionens tjänst. När hon blivit lite äldre anslöt hon sig till Röda Armén, men långsamt började hennes entusiasm för Mao att falna, trots att hon upprepade gånger fick utmärkelser för att vara en bra soldat. Strax därpå gjorde hon sitt största misstag: i brev till sin syster Pei-gen delade hon med sig av sina tankar och sin förvirring. Pei-gen angav henne, och 1969 samlade hennes militära ledare ihop sin trupper och läste högt ur det brev han fått från Pei-gen. Anhua Gaos karriär var förstörd. Sin höga utbildning till trots tvingades hon arbeta i en fabrik där de anställda varje dag misshandlades tills de erkände sina brott mot landet. Inte heller hemma slapp hon undan våldet. Hon hade gift sig med en ung soldat, och insåg för sent att han var både svartsjuk och våldsam. Under sin graviditet fick hon utstå så mycket sparkar och slag att hon var rädd för missfall.
   
En man på fabriken insåg att Anhua Gao delade hans entusiasm för det engelska språket och lånade henne ett förbjudet exemplar av en Dickens-bok. Hon blev så fascinerad av boken att hon kopiera hela texten för hand, så att även hon kunde äga den.
   
1985 var Anhua Gao på väg till sjukhuset för att ta bort en tumör när hon arresterades av säkerhetspolisen, anklagad för spioneri. Hennes handskrivna Dickens-bok togs som bevis. Den sades vara en kodbok hon använde för att skicka meddelanden till andra agenter. När hon slutligen släpptes efter mycket lidande bestämde hon sig för att lämna Kina, som nu hade åsamkat henne alltför stor smärta.
   
Hon lyckades få en brevvän i England, den 58-årige Harry. Genom sina brev blev de förälskade i varandra, och de lever nu tillsammans i Kent.
   
Till kanten av himlen utkom på svenska våren 2001 och är Anhua Gaos första bok. Här berättar hon sitt livs historia, om hur hon först kämpade i och för det kommunistiska Kina, för att sedan slåss mot det ideologiska maskineriet.

Sök bland våra böcker och författare

Sök bland våra böcker och författare