Knut Warmland

Knut Warmland, född 1928 i Torsby, har ett förflutet som gymnasielärare i svenska och engelska. Förutom en samling ungdomsdikter och en rad antologier (bland annat Eyvind Johnsons Noveller för skolbruk) har han gett ut böcker som speglar hans speciella hobby sedan 1940-talet. Först kom På mål. Värmländska dialektdikter i urval, som år 2000 gavs ut i sin tredje utökade upplaga. Sedan kom uppsatsboken Folk med mål i mun ("litterär hembygdskunskap", 1991) och 1997 Värmländsk ordbok. De värmska dialekternas ordskatt, som genast trycktes i två upplagor och belönades med Landstingets Frödingstipendium.

Warmland var 1969-2003 ledamot av Fröding-sällskapets styrelse och ordförande i dess litteraturnämnd. Hösten 1999 utgav han Gustaf Fröding - mannen från månen, en introduktion till skaldens levnad och verk. Hösten 2004 kom Den sorgsne skrattarn. En bok om Frödings dikter som var årets medlemsbok i Gustaf Fröding-sällskapet.

Utgivning

Knut Warmland

Knut Warmland, född 1928 i Torsby, har ett förflutet som gymnasielärare i svenska och engelska. Förutom en samling ungdomsdikter och en rad antologier (bland annat Eyvind Johnsons Noveller för skolbruk) har han gett ut böcker som speglar hans speciella hobby sedan 1940-talet. Först kom På mål. Värmländska dialektdikter i urval, som år 2000 gavs ut i sin tredje utökade upplaga. Sedan kom uppsatsboken Folk med mål i mun ("litterär hembygdskunskap", 1991) och 1997 Värmländsk ordbok. De värmska dialekternas ordskatt, som genast trycktes i två upplagor och belönades med Landstingets Frödingstipendium.

Warmland var 1969-2003 ledamot av Fröding-sällskapets styrelse och ordförande i dess litteraturnämnd. Hösten 1999 utgav han Gustaf Fröding - mannen från månen, en introduktion till skaldens levnad och verk. Hösten 2004 kom Den sorgsne skrattarn. En bok om Frödings dikter som var årets medlemsbok i Gustaf Fröding-sällskapet.

Sök bland våra böcker och författare

Sök bland våra böcker och författare