Thomas Stuttaford

Dr Thomas Stuttaford föddes 1931 i Norfolk i Storbritannien. Där hade både hans far och farfar förestått en läkarpraktik, så Thomas yrkesval var utstakat på förhand, det blev medicinstudier i Oxford och London. Direkt efter läkarexamen och militärtjänstgöring började han själv på praktiken.
   
En lång period var Thomas Stuttaford verksam inom politiken och satt i parlamentet för de konservativa i England. Därefter återgick han till läkaryrket och påbörjade även en journalistisk bana. I dag har han en daglig frågespalt i The Times, skriver regelbundet i brittiska Elle och är känd av miljoner engelskspråkiga läsare.
   
Dr Stuttaford har alltid intresserat sig för alkohol, både som läkare och konsument. Hans övertygelse om att ett måttligt intag av alkohol är välgörande har inte skingrats av att behandla patienter som varit beroende av antingen droger eller alkohol. Med Skål för hälsan! lägger han fram välgrundade och övertygande argument för alkoholens positiva medicinska effekter.

Utgivning

Thomas Stuttaford

Thomas Stuttaford

Dr Thomas Stuttaford föddes 1931 i Norfolk i Storbritannien. Där hade både hans far och farfar förestått en läkarpraktik, så Thomas yrkesval var utstakat på förhand, det blev medicinstudier i Oxford och London. Direkt efter läkarexamen och militärtjänstgöring började han själv på praktiken.
   
En lång period var Thomas Stuttaford verksam inom politiken och satt i parlamentet för de konservativa i England. Därefter återgick han till läkaryrket och påbörjade även en journalistisk bana. I dag har han en daglig frågespalt i The Times, skriver regelbundet i brittiska Elle och är känd av miljoner engelskspråkiga läsare.
   
Dr Stuttaford har alltid intresserat sig för alkohol, både som läkare och konsument. Hans övertygelse om att ett måttligt intag av alkohol är välgörande har inte skingrats av att behandla patienter som varit beroende av antingen droger eller alkohol. Med Skål för hälsan! lägger han fram välgrundade och övertygande argument för alkoholens positiva medicinska effekter.

Sök bland våra böcker och författare

Sök bland våra böcker och författare