Johan Nordbeck

Namn: Johan Nordbeck.
Född: 8 januari 1957 i Göteborg.
Familj: Käresta Mariana Ekner.
Barn: Sebastian, född-80 & Dag Oliver, född-96.
Bor: I Traneberg strax väster om Stockholm.
   
På åttiotalet gav jag ut tre diktsamlingar:
   
Träden går ner för landning, 1982 W&W. Bildrik naivistisk poesi med rötter hos poeter som Blaise Cendrars & Gunnar Harding.
   
Allt som varit dött, 1987 W&W. "Likt älgen/bär jag idag mitt träd på huvudet. /Tankar förgrenar sig och knoppas, ett äpple faller från pannan" - citat ur den långa sviten Centralkonditoriet som här också får tjäna som illustration till min poetiska metod: För mig handlar poesi oftast om aktiv väntan och språklig förtätning, att det ur till synes artskilda krafter från olika tider och världar kan födas ett organiskt äpple.
   
Inälvor, 1989 W&W. Som namnet antyder handlar det om en kollision mellan undanglidande aningar (de dansande älvorna) och påtaglig kroppslig erfarenhet. Den centrala sviten i den boken heter Love och handlar om min andra sons sjukdom och död i cancer 1986.
   
Dessa tre diktsamlingar är utgångna, realiserade och makulerade, att jag över huvud taget nämner dem här beror på att de blixtlikt säger något om den poetik jag håller fast vid. 1993 utkom Ska ni också få åka hem? I den har förtätningen drivits ännu längre, när jag uppträder offentligt så brukar jag på skämt säga att jag försökt komprimera mina olika romanuppslag till fyra rader vardera.
   
Våren-99 utkom Musiken ställer fram ett par skor, där jag samarbetade med min vän Jockum Nordström. Han har gjort musikerporträtt och jag har sökt göra dikter av de livs-stämningslandskap som uppstår i mig under lyssnandet på de olika musikerna som kan vara allt från Amália Rodrigues till Keith Moon.
   
© Johan Nordbeck 1999
   
Efter framgången med poesi- & porträttboken Musiken ställer fram ett par skor återkom Johan Nordbeck och Jockum Nordström under hösten 2001 med Vi visste inte vilken tid det var, återigen ett nära samarbete i bokform. Gå till klacken, gå är deras tredje gemensamma bok.

Utgivning

Johan Nordbeck

Namn: Johan Nordbeck.
Född: 8 januari 1957 i Göteborg.
Familj: Käresta Mariana Ekner.
Barn: Sebastian, född-80 & Dag Oliver, född-96.
Bor: I Traneberg strax väster om Stockholm.
   
På åttiotalet gav jag ut tre diktsamlingar:
   
Träden går ner för landning, 1982 W&W. Bildrik naivistisk poesi med rötter hos poeter som Blaise Cendrars & Gunnar Harding.
   
Allt som varit dött, 1987 W&W. "Likt älgen/bär jag idag mitt träd på huvudet. /Tankar förgrenar sig och knoppas, ett äpple faller från pannan" - citat ur den långa sviten Centralkonditoriet som här också får tjäna som illustration till min poetiska metod: För mig handlar poesi oftast om aktiv väntan och språklig förtätning, att det ur till synes artskilda krafter från olika tider och världar kan födas ett organiskt äpple.
   
Inälvor, 1989 W&W. Som namnet antyder handlar det om en kollision mellan undanglidande aningar (de dansande älvorna) och påtaglig kroppslig erfarenhet. Den centrala sviten i den boken heter Love och handlar om min andra sons sjukdom och död i cancer 1986.
   
Dessa tre diktsamlingar är utgångna, realiserade och makulerade, att jag över huvud taget nämner dem här beror på att de blixtlikt säger något om den poetik jag håller fast vid. 1993 utkom Ska ni också få åka hem? I den har förtätningen drivits ännu längre, när jag uppträder offentligt så brukar jag på skämt säga att jag försökt komprimera mina olika romanuppslag till fyra rader vardera.
   
Våren-99 utkom Musiken ställer fram ett par skor, där jag samarbetade med min vän Jockum Nordström. Han har gjort musikerporträtt och jag har sökt göra dikter av de livs-stämningslandskap som uppstår i mig under lyssnandet på de olika musikerna som kan vara allt från Amália Rodrigues till Keith Moon.
   
© Johan Nordbeck 1999
   
Efter framgången med poesi- & porträttboken Musiken ställer fram ett par skor återkom Johan Nordbeck och Jockum Nordström under hösten 2001 med Vi visste inte vilken tid det var, återigen ett nära samarbete i bokform. Gå till klacken, gå är deras tredje gemensamma bok.

Sök bland våra böcker och författare

Sök bland våra böcker och författare