Mark Hertsgaard

Mark Hertsgaard gjorde sig känd i USA under 80-talet som en skicklig och undersökande journalist genom sina texter i tidningar och böcker, där han bl a granskade politiker, pressen och popkulturen. Med boken On Bended Knee: The Press and the Reagan Presidency nådde han stor framgång.
   
Han har tagit sig an stora frågor under sin 20-åriga karriär som journalist, men hans nya bok En odyssé runt jorden (hösten 1999) är utan tvekan hans mest ambitiösa hittills. För att göra research inför sin bok reste Mark Hertsgaard, på egen bekostnad, i 19 länder, över 4 kontinenter och i 7 år. Genom sitt personliga och tillmötesgående sätt fick han människor att öppna sig och diskutera de växande miljöproblemen. Han intervjuade politiker som den tjeckiske presidenten Václav Havel och USA:s vicepresident Al Gore och miljökämpar som Jacques Costeau, men framför allt ländernas egen befolkning.

Utgivning

Mark Hertsgaard

Mark Hertsgaard gjorde sig känd i USA under 80-talet som en skicklig och undersökande journalist genom sina texter i tidningar och böcker, där han bl a granskade politiker, pressen och popkulturen. Med boken On Bended Knee: The Press and the Reagan Presidency nådde han stor framgång.
   
Han har tagit sig an stora frågor under sin 20-åriga karriär som journalist, men hans nya bok En odyssé runt jorden (hösten 1999) är utan tvekan hans mest ambitiösa hittills. För att göra research inför sin bok reste Mark Hertsgaard, på egen bekostnad, i 19 länder, över 4 kontinenter och i 7 år. Genom sitt personliga och tillmötesgående sätt fick han människor att öppna sig och diskutera de växande miljöproblemen. Han intervjuade politiker som den tjeckiske presidenten Václav Havel och USA:s vicepresident Al Gore och miljökämpar som Jacques Costeau, men framför allt ländernas egen befolkning.

Sök bland våra böcker och författare

Sök bland våra böcker och författare