Scilla Elworthy

Scilla Elworthy är fil. dr i statsvetenskap och har skrivit ett flertal böcker om fredsfrågor. Sedan ett antal år driver hon The Oxford Research Group, vars syfte är att utreda hur och av vem beslut fattas som gäller kärnvapen. Hon föreläser i USA, Europa, Ryssland, Kina och Japan, och har varit rådgivare åt UNESCO. Under hösten 1999 gav Wahlström & Widstrand ut hennes bok Makt och kön: en bok om kvinnor, en bok för män och kvinnor som tycker att den aktuella diskussionen om feminism är ofruktbar och ytlig och för dem som känner sig maktlösa i frågor som engagerar dem djupt.

Utgivning

Scilla Elworthy

Scilla Elworthy är fil. dr i statsvetenskap och har skrivit ett flertal böcker om fredsfrågor. Sedan ett antal år driver hon The Oxford Research Group, vars syfte är att utreda hur och av vem beslut fattas som gäller kärnvapen. Hon föreläser i USA, Europa, Ryssland, Kina och Japan, och har varit rådgivare åt UNESCO. Under hösten 1999 gav Wahlström & Widstrand ut hennes bok Makt och kön: en bok om kvinnor, en bok för män och kvinnor som tycker att den aktuella diskussionen om feminism är ofruktbar och ytlig och för dem som känner sig maktlösa i frågor som engagerar dem djupt.

Utgivning

Sök bland våra böcker och författare

Sök bland våra böcker och författare