Håkan Sandell

Håkan Sandell är född i Malmö 1962, och för närvarande bosatt i Oslo. Han debuterade tidigt som poet, men har låtit stryka det första decenniets dikthäften ur sin verkförteckning. På Gedins förlag utgav han under 90-talet bland annat samlingarna Fröer och undergång (1994) och Sjungande huvud (1996).

På Wahlström & Widstrand utkom 2009 samlingen Gyllene dagar, vilken föregicks av Midnattsfresken (1999), Oslo-Passionen (2003) och Skisser till ett århundrade (2006). Tolkningsvolymer med hans poesi har utkommit på tyska (Edition Rugerup) och ungerska, och ett amerikanskt urval är under förberedelse. Ett litet urval presentationer, "8 poeter från Asien och Afrika", utkom på Fri Press hösten 2011.

Ett urval dikter tolkade till tyska och engelska finns tillgängliga på Berlin-baserade Literaturwerkstatts hemsida: www.lyrikline.org
Fler dikter tolkade till engelska, här av Boston-poeten Bill Coyle, står att finna på www.billcoyle.com
På två norska hemsidor finner man en del ytterligare material: www.pluto.no/doogie/volapuk/ www.friekunster.no

Utgivning

Håkan Sandell

Håkan Sandell är född i Malmö 1962, och för närvarande bosatt i Oslo. Han debuterade tidigt som poet, men har låtit stryka det första decenniets dikthäften ur sin verkförteckning. På Gedins förlag utgav han under 90-talet bland annat samlingarna Fröer och undergång (1994) och Sjungande huvud (1996).

På Wahlström & Widstrand utkom 2009 samlingen Gyllene dagar, vilken föregicks av Midnattsfresken (1999), Oslo-Passionen (2003) och Skisser till ett århundrade (2006). Tolkningsvolymer med hans poesi har utkommit på tyska (Edition Rugerup) och ungerska, och ett amerikanskt urval är under förberedelse. Ett litet urval presentationer, "8 poeter från Asien och Afrika", utkom på Fri Press hösten 2011.

Ett urval dikter tolkade till tyska och engelska finns tillgängliga på Berlin-baserade Literaturwerkstatts hemsida: www.lyrikline.org
Fler dikter tolkade till engelska, här av Boston-poeten Bill Coyle, står att finna på www.billcoyle.com
På två norska hemsidor finner man en del ytterligare material: www.pluto.no/doogie/volapuk/ www.friekunster.no

Sök bland våra böcker och författare

Sök bland våra böcker och författare