Elisabeth Cleve

"Till yrket är jag psykolog och psykoterapeut och trivs
bra med det. Jag arbetar sedan många år på Erica-
stiftelsen i Stockholm, med barn och ungdomar som
har psykiska problem. Det är ett stimulerande arbete
att få följa barns utveckling i psykoterapi och se sorg
vändas till glädje. Jag undervisar även på andra
institutioner och håller gärna föredrag utifrån mina
böcker. Det är spännande att vara psykolog nu i
början av 2000-talet. Det händer mycket inom den
psykologiska forskningen, nya rön om diagnostik och
behandling av psykiska störningar kommer slag i slag.

Jag har skrivit berättelser om barn som jag har mött
i mitt arbete som psykoterapeut. Genom mina böcker
vill jag bjuda in läsaren i barnpsykologens rum. Där
inifrån berättar jag på ett enkelt och konkret språk
om barnens och mitt gemensamma arbete. Douglas
och Victor är två pojkar som är huvudpersoner i var
sin bok. I arbetet träffar jag mest pojkar eftersom
föräldrar oftare söker hjälp för söner än för döttrar.
För mig är det ett positivt komplement till den
flickvärld som har rått i vårt hem med två döttrar
och deras väninnor.

Boken En stor och en liten är borta. Kristerapi med
en tvåårig pojke (2002)
handlar om behandlingen av
lille Victor som är i chock efter ett stort trauma. I lek
och samvaro följs och förs han genom sin sorg. I ord
och bild beskriver jag hur leken blir läkande, sett ur
både hans och mitt perspektiv. Kristerapin som skild-
ras timme för timme fram till dess att Victor återigen
tycker om att leka, kommer att bli en första länk in i
en ny framtid.

Boken Från kaos till sammanhang. Psykoterapi med
en pojke som har diagnosen ADHD (2000)
är berättel-
sen om den adopterade pojken Douglas och hans
idoga kamp under de år han går i psykoterapi hos mig.
Hans högsta önskan är att bli en vanlig farbror när han
blir stor. Många roliga, tragiska och dråpliga situation-
er inträffar som ger upphov till blod, svett, skratt och
tårar hos både Douglas och mig.

Jag arbetar även med utbildning för psykologer och
psykoterapeuter och har tillsammans med en kollega
skrivit boken Machovertestet. Handbok med utveck-
lingsteoretiska perspektiv (1997).
Det är en fackbok
för barnpsykologer inom ämnet diagnostik av psykiska
störningar. I den beskrivs hur man kan tolka barns
människoteckningar för att bättre kunna förstå deras
problem.

När jag har en stund ledig skriver jag även gärna kåserier över fenomen i omvärlden och om sådant som sker människor emellan. Även då skriver jag ur psykologens synvinkel, gärna dråpligt och lite roligt."

Stockholm den 5 maj 2002
Elisabeth Cleve

År 2005 utkom boken Sopa lagom som Elisabeth skrivit tillsammans med Maria Carling. En bok som skildrar det underbara men besvärliga paradis av valmöjligheter som vår tids stressade barnfamiljer lever i.


Mejladress: elisabethcleve@swipnet.se

Utgivning

Elisabeth Cleve

Elisabeth Cleve

"Till yrket är jag psykolog och psykoterapeut och trivs
bra med det. Jag arbetar sedan många år på Erica-
stiftelsen i Stockholm, med barn och ungdomar som
har psykiska problem. Det är ett stimulerande arbete
att få följa barns utveckling i psykoterapi och se sorg
vändas till glädje. Jag undervisar även på andra
institutioner och håller gärna föredrag utifrån mina
böcker. Det är spännande att vara psykolog nu i
början av 2000-talet. Det händer mycket inom den
psykologiska forskningen, nya rön om diagnostik och
behandling av psykiska störningar kommer slag i slag.

Jag har skrivit berättelser om barn som jag har mött
i mitt arbete som psykoterapeut. Genom mina böcker
vill jag bjuda in läsaren i barnpsykologens rum. Där
inifrån berättar jag på ett enkelt och konkret språk
om barnens och mitt gemensamma arbete. Douglas
och Victor är två pojkar som är huvudpersoner i var
sin bok. I arbetet träffar jag mest pojkar eftersom
föräldrar oftare söker hjälp för söner än för döttrar.
För mig är det ett positivt komplement till den
flickvärld som har rått i vårt hem med två döttrar
och deras väninnor.

Boken En stor och en liten är borta. Kristerapi med
en tvåårig pojke (2002)
handlar om behandlingen av
lille Victor som är i chock efter ett stort trauma. I lek
och samvaro följs och förs han genom sin sorg. I ord
och bild beskriver jag hur leken blir läkande, sett ur
både hans och mitt perspektiv. Kristerapin som skild-
ras timme för timme fram till dess att Victor återigen
tycker om att leka, kommer att bli en första länk in i
en ny framtid.

Boken Från kaos till sammanhang. Psykoterapi med
en pojke som har diagnosen ADHD (2000)
är berättel-
sen om den adopterade pojken Douglas och hans
idoga kamp under de år han går i psykoterapi hos mig.
Hans högsta önskan är att bli en vanlig farbror när han
blir stor. Många roliga, tragiska och dråpliga situation-
er inträffar som ger upphov till blod, svett, skratt och
tårar hos både Douglas och mig.

Jag arbetar även med utbildning för psykologer och
psykoterapeuter och har tillsammans med en kollega
skrivit boken Machovertestet. Handbok med utveck-
lingsteoretiska perspektiv (1997).
Det är en fackbok
för barnpsykologer inom ämnet diagnostik av psykiska
störningar. I den beskrivs hur man kan tolka barns
människoteckningar för att bättre kunna förstå deras
problem.

När jag har en stund ledig skriver jag även gärna kåserier över fenomen i omvärlden och om sådant som sker människor emellan. Även då skriver jag ur psykologens synvinkel, gärna dråpligt och lite roligt."

Stockholm den 5 maj 2002
Elisabeth Cleve

År 2005 utkom boken Sopa lagom som Elisabeth skrivit tillsammans med Maria Carling. En bok som skildrar det underbara men besvärliga paradis av valmöjligheter som vår tids stressade barnfamiljer lever i.


Mejladress: elisabethcleve@swipnet.se

Sök bland våra böcker och författare

Sök bland våra böcker och författare