Christer Isaksson

Christer Isaksson är född 1951 i Ronneby i Blekinge. Han blev journalist i början av 1970-talet och kom till Stockholm några år efter utbildningen vid Journalisthögskolan i Göteborg. I dag är han fristående skribent.
   Som journalist har han medverkat som reporter i Kristianstadsbladet och Svenska Dagbladet, chefredaktör på Örebro-Kuriren och A-pressen, politisk reporter på Expressen, projektledare vid TV4, seniorreporter i Dagens Politik samt kolumnist i Finanstidningen, Sydsvenska Dagbladet och TV8. Under 1980-talet jobbade han i regeringskansliet (utbildningsdepartementet, UD och statsrådsberedningen) för den socialdemokratiska regeringen och som pressekreterare hos Lena Hjelm-Wallén och Ingvar Carlsson.

Skrivandet, journalistiken och de redaktionella miljöerna har varit hans hemvist, medan politiken och samhällsengagemanget fungerat och fungerar som hans skola och universitet. "Politiken och politiker är en ständig källa till inspiration, förvåning, glädje och misströstan", säger han.
   Christer Isakssons journalistik har gett stort utrymme åt samhällsfrågor och politiska sakfrågor, inte minst skol- och utbildningspolitik som engagerat honom mycket länge och som han också skrivit böcker om. I hans författande har huvudtemat snarare varit politiker och enskilda politikers roll för politiken. Han har skrivit om politiska ledare som Olof Palme, Carl Bildt, Ingvar Carlsson och Göran Persson. "Numera är jag mer intresserad och road av politikerna, dvs. människorna bakom förslag, slagord och politikens fasad, än sakfrågor. Politikens lockelse och förförelse, dvs. politikens makt över människor, funderar jag ständigt över, liksom politikens krav, villkor och urval", säger han.
   Christer Isaksson strävar på samma gång efter bredd och fördjupning i sin skrivande verksamhet och yrkesroll och vill inte längre kalla sig politisk skribent. Hans första bok var en ungdomsroman och hans senaste handlade om skolan. Däremellan kom en bok om fotboll.
   Våren 2005 kommer Hotet utifrån, som är en politisk thriller. "Det är spännande och utvecklande att röra sig över flera fält. Jag är nog också ett barn av min tid och tanken om livsbeständig förkovran och utbildning: I dag gäller mer än någonsin tidigare att ha många järn i elden och kontinuerligt bygga ut sin kompetens."

Christer Isaksson har tidigare utgivit bl.a. Blomsterbudet (1980) Världens bästa regering (1994), Revanschen (1995), Palme privat (1995), Perssons sidor (1999), En skola för alla (2000), Målvakterna (2000), Förebilder (2001), Hotet utifrån (2005).

Utgivning

Christer Isaksson

Christer Isaksson

Christer Isaksson är född 1951 i Ronneby i Blekinge. Han blev journalist i början av 1970-talet och kom till Stockholm några år efter utbildningen vid Journalisthögskolan i Göteborg. I dag är han fristående skribent.
   Som journalist har han medverkat som reporter i Kristianstadsbladet och Svenska Dagbladet, chefredaktör på Örebro-Kuriren och A-pressen, politisk reporter på Expressen, projektledare vid TV4, seniorreporter i Dagens Politik samt kolumnist i Finanstidningen, Sydsvenska Dagbladet och TV8. Under 1980-talet jobbade han i regeringskansliet (utbildningsdepartementet, UD och statsrådsberedningen) för den socialdemokratiska regeringen och som pressekreterare hos Lena Hjelm-Wallén och Ingvar Carlsson.

Skrivandet, journalistiken och de redaktionella miljöerna har varit hans hemvist, medan politiken och samhällsengagemanget fungerat och fungerar som hans skola och universitet. "Politiken och politiker är en ständig källa till inspiration, förvåning, glädje och misströstan", säger han.
   Christer Isakssons journalistik har gett stort utrymme åt samhällsfrågor och politiska sakfrågor, inte minst skol- och utbildningspolitik som engagerat honom mycket länge och som han också skrivit böcker om. I hans författande har huvudtemat snarare varit politiker och enskilda politikers roll för politiken. Han har skrivit om politiska ledare som Olof Palme, Carl Bildt, Ingvar Carlsson och Göran Persson. "Numera är jag mer intresserad och road av politikerna, dvs. människorna bakom förslag, slagord och politikens fasad, än sakfrågor. Politikens lockelse och förförelse, dvs. politikens makt över människor, funderar jag ständigt över, liksom politikens krav, villkor och urval", säger han.
   Christer Isaksson strävar på samma gång efter bredd och fördjupning i sin skrivande verksamhet och yrkesroll och vill inte längre kalla sig politisk skribent. Hans första bok var en ungdomsroman och hans senaste handlade om skolan. Däremellan kom en bok om fotboll.
   Våren 2005 kommer Hotet utifrån, som är en politisk thriller. "Det är spännande och utvecklande att röra sig över flera fält. Jag är nog också ett barn av min tid och tanken om livsbeständig förkovran och utbildning: I dag gäller mer än någonsin tidigare att ha många järn i elden och kontinuerligt bygga ut sin kompetens."

Christer Isaksson har tidigare utgivit bl.a. Blomsterbudet (1980) Världens bästa regering (1994), Revanschen (1995), Palme privat (1995), Perssons sidor (1999), En skola för alla (2000), Målvakterna (2000), Förebilder (2001), Hotet utifrån (2005).

Sök bland våra böcker och författare

Sök bland våra böcker och författare