Lennart Jörälv

Lennart Jörälv, journalist och författare, född 1943 i Tidaholm. Sedan 1973 bosatt i Örebro, efter mellanspel i bl a Mariestad och Uddevalla.

Första boken, Sällsamheter i Västergötland, kom 1981 och följdes året därpå av en andra del om västgötska sällsamheter. Därefter har Lennart Jörälv skrivit bl a Sällsamheter kring Vättern (1986) och Sällsamheter kring Vänern (1990). Samtliga tryckta i flera upplagor och även utgivna som talböcker.

Kring sjöar och öar har det för övrigt ofta kretsat i Lennart Jörälvs skrivande, vare sig det gällt böcker, tidningsreportage eller litteraturanmälningar. Ett under åren alltmer fördjupat intresse för nordisk litteratur, historia och kulturhistoria har också tagit sig uttryck i återkommande resor, med viss förkärlek för mål som Island och Färöarna men också till andra nordatlantiska övärldar som Shetland och Orkney.

Som ett utslag av detta nordiska intresse kan man väl också betrakta Vägen till Nidaros. Längs medeltida pilgrimsleder genom Sverige och Norge, som utkom på Wahlström & Widstrand våren 2000. Där berättar Lennart Jörälv den märkliga historien om de pilgrimsvandringar som under femhundra år - från mitten av 1000-talet och fram till reformationen - pågick till Olav den heliges helgonskrin i Nidaros i Norge. Vandringarna förbjöds av Gustav Vasa, men än i dag kan man runtom i Sverige påträffa spåren efter den medeltida Olavskulten.
Våren 2003 utkom Lennart Jörälvs levnadsteckning över den heliga Birgitta, Reliker och mirakel. Boken är också en guide till det medeltida klosterlivet i Sverige och till de många Birgittakloster som finns i Europa.
Lärkans sång är icke lång är Lennart Jörälvs biografi över den förste poeten i vår tid, Lars Wivallius.

Utgivning

Lennart Jörälv

Lennart Jörälv

Lennart Jörälv, journalist och författare, född 1943 i Tidaholm. Sedan 1973 bosatt i Örebro, efter mellanspel i bl a Mariestad och Uddevalla.

Första boken, Sällsamheter i Västergötland, kom 1981 och följdes året därpå av en andra del om västgötska sällsamheter. Därefter har Lennart Jörälv skrivit bl a Sällsamheter kring Vättern (1986) och Sällsamheter kring Vänern (1990). Samtliga tryckta i flera upplagor och även utgivna som talböcker.

Kring sjöar och öar har det för övrigt ofta kretsat i Lennart Jörälvs skrivande, vare sig det gällt böcker, tidningsreportage eller litteraturanmälningar. Ett under åren alltmer fördjupat intresse för nordisk litteratur, historia och kulturhistoria har också tagit sig uttryck i återkommande resor, med viss förkärlek för mål som Island och Färöarna men också till andra nordatlantiska övärldar som Shetland och Orkney.

Som ett utslag av detta nordiska intresse kan man väl också betrakta Vägen till Nidaros. Längs medeltida pilgrimsleder genom Sverige och Norge, som utkom på Wahlström & Widstrand våren 2000. Där berättar Lennart Jörälv den märkliga historien om de pilgrimsvandringar som under femhundra år - från mitten av 1000-talet och fram till reformationen - pågick till Olav den heliges helgonskrin i Nidaros i Norge. Vandringarna förbjöds av Gustav Vasa, men än i dag kan man runtom i Sverige påträffa spåren efter den medeltida Olavskulten.
Våren 2003 utkom Lennart Jörälvs levnadsteckning över den heliga Birgitta, Reliker och mirakel. Boken är också en guide till det medeltida klosterlivet i Sverige och till de många Birgittakloster som finns i Europa.
Lärkans sång är icke lång är Lennart Jörälvs biografi över den förste poeten i vår tid, Lars Wivallius.

Sök bland våra böcker och författare

Sök bland våra böcker och författare