Kurt Mälarstedt

Kurt Mälarstedt är fil.kand. med litteraturhistoria som huvudämne. Han arbetar sedan 1963 på Dagens Nyheter, där han bland annat varit korrespondent i London och Washington, utlandschef, nyhetschef, featurechef och reporter. 2008 tilldelades han Jolopriset med motiveringen att han är "en av dessa sällsynta journalister som kan vara intensivt närvarande i sina texter utan att någonsin ställa sig i vägen för sitt ämne". Jolopriset, som är på 10 000 kronor, har delats ut av Jolosällskapet till minne av journalisten och författaren Jan Olof Olsson sedan 2002.

Om sin bok Ett liv på egna villkor (2006) säger Mälarstedt: "Mitt intresse för Maria von Platen börjar hos Hjalmar Söderberg, en författare jag återvänt ofta till, under flera decennier. Vem var hon, hon som han älskade och som han hade en ibland lycklig men mest olycklig kärleksförbindelse med mellan åren 1902 och 1906? Hon som svek honom? Eller som blev sviken av honom?

Utan Maria von Platen hade Hjalmar Söderberg inte skrivit sitt kanske bästa skådespel, Gertrud, och inte Den allvarsamma leken, som fortfarande anses vara en av den svenska litteraturens allra bästa kärleksromaner.

Hon avslöjades som Hjalmar Söderbergs stora kärlek och musa först 1962 i en doktorsavhandling om Gertrud. Då hade femtiosex år förflutit sedan förbindelsen mellan Maria von Platen och Söderberg definitivt tog slut sedan en annan författare, Gustaf Hellström, offentligt avslöjat att han förfört henne. Hon hade dött tre år tidigare, 1959, åttioåtta år gammal.
John Landquist, en annan av de författare som hon älskade när 1900-talet var ungt, berättade en del om Maria von Platen i samband med doktorsavhandlingen. Men hur levde hon innan hon gifte sig, nitton år gammal, med den tjugosex år äldre Wilken von Platen? Varför lämnade hon egentligen sin man och elvaårige son och flyttade till Stockholm 1902? Vad gjorde hon i Paris våren 1907? Vad gjorde hon i Italien under första världskriget? Hur levde hon på ålderdomen i sin prefabricerade villa i Torsebro utanför Kristianstad?

På en skärmutställning på hembygdsmuseet i Ljungbyhed fann jag en bild som jag inte sett tidigare på den fotoskygga Maria von Platen. Jag fann resterna av hennes bibliotek och jag fick tillgång till brev hon skrev från Stockholm, Paris och Italien till en faster och en kusin och brev som hon skrev på sin ålderdom till en svägerska. Konturerna av ett liv på egna villkor växte fram. Om detta har jag skrivit en bok."

Utgivning

Kurt Mälarstedt

Kurt Mälarstedt

Kurt Mälarstedt är fil.kand. med litteraturhistoria som huvudämne. Han arbetar sedan 1963 på Dagens Nyheter, där han bland annat varit korrespondent i London och Washington, utlandschef, nyhetschef, featurechef och reporter. 2008 tilldelades han Jolopriset med motiveringen att han är "en av dessa sällsynta journalister som kan vara intensivt närvarande i sina texter utan att någonsin ställa sig i vägen för sitt ämne". Jolopriset, som är på 10 000 kronor, har delats ut av Jolosällskapet till minne av journalisten och författaren Jan Olof Olsson sedan 2002.

Om sin bok Ett liv på egna villkor (2006) säger Mälarstedt: "Mitt intresse för Maria von Platen börjar hos Hjalmar Söderberg, en författare jag återvänt ofta till, under flera decennier. Vem var hon, hon som han älskade och som han hade en ibland lycklig men mest olycklig kärleksförbindelse med mellan åren 1902 och 1906? Hon som svek honom? Eller som blev sviken av honom?

Utan Maria von Platen hade Hjalmar Söderberg inte skrivit sitt kanske bästa skådespel, Gertrud, och inte Den allvarsamma leken, som fortfarande anses vara en av den svenska litteraturens allra bästa kärleksromaner.

Hon avslöjades som Hjalmar Söderbergs stora kärlek och musa först 1962 i en doktorsavhandling om Gertrud. Då hade femtiosex år förflutit sedan förbindelsen mellan Maria von Platen och Söderberg definitivt tog slut sedan en annan författare, Gustaf Hellström, offentligt avslöjat att han förfört henne. Hon hade dött tre år tidigare, 1959, åttioåtta år gammal.
John Landquist, en annan av de författare som hon älskade när 1900-talet var ungt, berättade en del om Maria von Platen i samband med doktorsavhandlingen. Men hur levde hon innan hon gifte sig, nitton år gammal, med den tjugosex år äldre Wilken von Platen? Varför lämnade hon egentligen sin man och elvaårige son och flyttade till Stockholm 1902? Vad gjorde hon i Paris våren 1907? Vad gjorde hon i Italien under första världskriget? Hur levde hon på ålderdomen i sin prefabricerade villa i Torsebro utanför Kristianstad?

På en skärmutställning på hembygdsmuseet i Ljungbyhed fann jag en bild som jag inte sett tidigare på den fotoskygga Maria von Platen. Jag fann resterna av hennes bibliotek och jag fick tillgång till brev hon skrev från Stockholm, Paris och Italien till en faster och en kusin och brev som hon skrev på sin ålderdom till en svägerska. Konturerna av ett liv på egna villkor växte fram. Om detta har jag skrivit en bok."

Sök bland våra böcker och författare

Sök bland våra böcker och författare