Harry R Moody

Harry R. Moody är fil. dr och chef för Brookdale Center on Aging of Hunter College. Centret, som har 45 anställda, grundades 1975 och är nu det största gerontologiska universitetscentret i nordöstra USA.
   
Moody studerade vid Yale och tog sin doktorsexamen i filosofi 1973 på Columbia University. Han har undervisat i filosofi vid Columbia, Hunter College, New York University och University of California. Han har under åren arbetat med flera olika utbildningsprogram och varit vice chef för National Aging Policy Center of the National Council of Aging i Washington. Han har blivit mest känd för sitt arbete med vuxenutbildning och för sin forskning om biomedicinsk etik.
   
Han har fått över 75 vetenskapliga artiklar publicerade i olika tidningar och skrivit flera böcker, bland andra: Abundance of Life: Human Development Policies for an Aging Society, Ethics in an Aging Society och Själens fem stadier vilken är den första på svenska. Den har också givits ut i Italien, Tyskland, Storbritannien, Holland och Brasilien.
   
American Society of Aging utnämnde 1992 Harry Moody till Outstanding Public Speaker of the Year och han finns med i Who´s who in the East och Who´s who in American Education.

Utgivning

Harry R Moody

Harry R. Moody är fil. dr och chef för Brookdale Center on Aging of Hunter College. Centret, som har 45 anställda, grundades 1975 och är nu det största gerontologiska universitetscentret i nordöstra USA.
   
Moody studerade vid Yale och tog sin doktorsexamen i filosofi 1973 på Columbia University. Han har undervisat i filosofi vid Columbia, Hunter College, New York University och University of California. Han har under åren arbetat med flera olika utbildningsprogram och varit vice chef för National Aging Policy Center of the National Council of Aging i Washington. Han har blivit mest känd för sitt arbete med vuxenutbildning och för sin forskning om biomedicinsk etik.
   
Han har fått över 75 vetenskapliga artiklar publicerade i olika tidningar och skrivit flera böcker, bland andra: Abundance of Life: Human Development Policies for an Aging Society, Ethics in an Aging Society och Själens fem stadier vilken är den första på svenska. Den har också givits ut i Italien, Tyskland, Storbritannien, Holland och Brasilien.
   
American Society of Aging utnämnde 1992 Harry Moody till Outstanding Public Speaker of the Year och han finns med i Who´s who in the East och Who´s who in American Education.

Sök bland våra böcker och författare

Sök bland våra böcker och författare