Maaret Koskinen

Maaret Koskinen är professor i filmvetenskap vid Stockholms universitet. Vid sidan av avhandlingen Spel och speglingar. Ingmar Bergmans filmiska estetik samt publikationer i tidskrifter och antologier både hemma och utomlands (se exempel nedan) har hon utgivit Swedish Film Today ((Svenska institutet/AIACE Rom 1996), Allting föreställer, ingenting är. Filmen och teatern - en tvärestetisk studie (Nya Doxa 2001) och I begynnelsen var ordet. Ingmar Bergman och hans tidiga författarskap (Wahlström & Widstrand 2002). Den sistnämnda blev Augustprisnominerad och är baserad på opublicerat material i Ingmar Bergmans privata arkiv, numera i Stiftelsen Ingmar Bergmans ägo.

Pågående forskningsprojekt (tillsammans med Mats Rohdin) är finansierat av Vetenskapsrådet och heter "Ingmar Bergmans okända arkiv. Intermediala studier i prosa, film, drama, radio och television" och rör bland annat den gränsöverskridande trafiken eller växelverkan mellan olika medier och konstarter.

Förutom sin verksamhet som forskare, lärare och skribent har Maaret Koskinen haft, och har, ett antal uppdrag i olika svenska filmsammanhang. Bland annat har hon varit ordförande i Svenska Filmkritikerförbundet och ledamot i nomineringsutskottet till Guldbaggen. Sedan år 2000 sitter hon med som ledamot i Kammarrätten, i mål gällande åldersgränser för biograffilm, och sedan 2003 i Granskningsnämnden för Radio och TV. Hon är även ledamot i styrelsen för Svenska Film Akademien samt frilansande filmkritiker i Dagens Nyheter.


 

Några publikationer (i urval)

- "Pennan och svärdet. Anteckningar kring den svenska debatten om Zhang Yimous Heroi", Kinarapport. Tema Film (Svensk-Kinesiska föreningens årsbok), red. Christina Nygren, nr 4, 2004, s 38-44

-"Från erotisk ikon till klanhövding" (fenomenet Bergman ur ett massmedialt perspektiv), Dagens Nyheter 2004-01-02

- "Au commencement était le Verbe. Les écrits de jeunesse d’Ingmar Bergman", Positif, 497/498, juillet/août 2002, s 17-22 

- "Bergman: Epilog - miejsca gry pamieci" i Kwartalnik filmowy (polsk tidskrift, tema skandinavisk film), nr 39-40, Jesien-Zima 2002, s  91-116

- "Film, mat och ögats hunger: från skådebröd till tankeföda", Divan 3-4/01, s 45-53

- "Konsten att förena gammalt med nytt. Form och berättarspråk i Jalla Jalla", i Fucking Film. Den nya svenska filmen, red Stig Björkman/Helena Lindblad/Fredrik Sahlin, AlfabetaAnamma, Stockholm, 2002, s 100-110

 - "Auteren - person eller konstruktion?", Filmkonst  1/02, s 15-26

 - "Festis som förbjuden frukt", Resumé. Nyhetstidningen om Medier och Marknadskommunikation, 14  februari 2002, Årgång 53

 - "Feministiska provokationer" (om film och porr), Film och TV 4/00, s 19-22

 - "Konsten att återbörda tingen till synligheten: Roy Anderssons ‘En kärlekshistoria’ ", i Blågult flimmer. Svenska filmanalyser, red Erik Hedling (Lund: Studentlitteratur, 1998), s 166-183

 - "Diktatorn", i Bilden av förintelsen (projektet "Levande historia", Regeringskansliet), red Klas Viklund (Stockholm: Svenska Filminstitutet, 1998), s 117-138; även i Zoom. Filmpedagogisk tidskrift 3/98, s 41-48

 - "Kvinnliga filmare: en framgångshistoria", i Svensk Filmografi 8 (Stockholm: SFI och FilmhusFörlaget, 1997), s 43-65

 - "Swedish Television Today: National and Aesthetic Patterns"  i Television in Scandinavia .  History, Politics and Aesthetics,  ed. I Bondebjerg och F Bono (London: John Libbey 1996), p 208-225

 - "Images", Journal of Film and Video, vol 48, no 1-2, Spring-Summer 1996, p 96-99

 - "The Typically Swedish in Ingmar Bergman", i Ingmar Bergman. An Artist’s Journey On Stage, On Screen, In Print,  ed Roger Oliver (New York: Arcade Publishing 1995), p 126-136

 - "Makt, begär och ögats hunger", i Makt att tolka verkligheten, red Kerstin Brunnberg, Forskningsrådsnämnden (Rapport  92:5), Stockholm 1993, p 25-28

 - "Bris tötet Bacterien: Reklame gegen den Strich", i  Ingmar Bergman - Gaukler im Grenzland, ed Lars Åhlander  (Berlin: Henschel Verlag GMBH 1993), p 189-197

Utgivning

Maaret Koskinen

Maaret Koskinen

Maaret Koskinen är professor i filmvetenskap vid Stockholms universitet. Vid sidan av avhandlingen Spel och speglingar. Ingmar Bergmans filmiska estetik samt publikationer i tidskrifter och antologier både hemma och utomlands (se exempel nedan) har hon utgivit Swedish Film Today ((Svenska institutet/AIACE Rom 1996), Allting föreställer, ingenting är. Filmen och teatern - en tvärestetisk studie (Nya Doxa 2001) och I begynnelsen var ordet. Ingmar Bergman och hans tidiga författarskap (Wahlström & Widstrand 2002). Den sistnämnda blev Augustprisnominerad och är baserad på opublicerat material i Ingmar Bergmans privata arkiv, numera i Stiftelsen Ingmar Bergmans ägo.

Pågående forskningsprojekt (tillsammans med Mats Rohdin) är finansierat av Vetenskapsrådet och heter "Ingmar Bergmans okända arkiv. Intermediala studier i prosa, film, drama, radio och television" och rör bland annat den gränsöverskridande trafiken eller växelverkan mellan olika medier och konstarter.

Förutom sin verksamhet som forskare, lärare och skribent har Maaret Koskinen haft, och har, ett antal uppdrag i olika svenska filmsammanhang. Bland annat har hon varit ordförande i Svenska Filmkritikerförbundet och ledamot i nomineringsutskottet till Guldbaggen. Sedan år 2000 sitter hon med som ledamot i Kammarrätten, i mål gällande åldersgränser för biograffilm, och sedan 2003 i Granskningsnämnden för Radio och TV. Hon är även ledamot i styrelsen för Svenska Film Akademien samt frilansande filmkritiker i Dagens Nyheter.


 

Några publikationer (i urval)

- "Pennan och svärdet. Anteckningar kring den svenska debatten om Zhang Yimous Heroi", Kinarapport. Tema Film (Svensk-Kinesiska föreningens årsbok), red. Christina Nygren, nr 4, 2004, s 38-44

-"Från erotisk ikon till klanhövding" (fenomenet Bergman ur ett massmedialt perspektiv), Dagens Nyheter 2004-01-02

- "Au commencement était le Verbe. Les écrits de jeunesse d’Ingmar Bergman", Positif, 497/498, juillet/août 2002, s 17-22 

- "Bergman: Epilog - miejsca gry pamieci" i Kwartalnik filmowy (polsk tidskrift, tema skandinavisk film), nr 39-40, Jesien-Zima 2002, s  91-116

- "Film, mat och ögats hunger: från skådebröd till tankeföda", Divan 3-4/01, s 45-53

- "Konsten att förena gammalt med nytt. Form och berättarspråk i Jalla Jalla", i Fucking Film. Den nya svenska filmen, red Stig Björkman/Helena Lindblad/Fredrik Sahlin, AlfabetaAnamma, Stockholm, 2002, s 100-110

 - "Auteren - person eller konstruktion?", Filmkonst  1/02, s 15-26

 - "Festis som förbjuden frukt", Resumé. Nyhetstidningen om Medier och Marknadskommunikation, 14  februari 2002, Årgång 53

 - "Feministiska provokationer" (om film och porr), Film och TV 4/00, s 19-22

 - "Konsten att återbörda tingen till synligheten: Roy Anderssons ‘En kärlekshistoria’ ", i Blågult flimmer. Svenska filmanalyser, red Erik Hedling (Lund: Studentlitteratur, 1998), s 166-183

 - "Diktatorn", i Bilden av förintelsen (projektet "Levande historia", Regeringskansliet), red Klas Viklund (Stockholm: Svenska Filminstitutet, 1998), s 117-138; även i Zoom. Filmpedagogisk tidskrift 3/98, s 41-48

 - "Kvinnliga filmare: en framgångshistoria", i Svensk Filmografi 8 (Stockholm: SFI och FilmhusFörlaget, 1997), s 43-65

 - "Swedish Television Today: National and Aesthetic Patterns"  i Television in Scandinavia .  History, Politics and Aesthetics,  ed. I Bondebjerg och F Bono (London: John Libbey 1996), p 208-225

 - "Images", Journal of Film and Video, vol 48, no 1-2, Spring-Summer 1996, p 96-99

 - "The Typically Swedish in Ingmar Bergman", i Ingmar Bergman. An Artist’s Journey On Stage, On Screen, In Print,  ed Roger Oliver (New York: Arcade Publishing 1995), p 126-136

 - "Makt, begär och ögats hunger", i Makt att tolka verkligheten, red Kerstin Brunnberg, Forskningsrådsnämnden (Rapport  92:5), Stockholm 1993, p 25-28

 - "Bris tötet Bacterien: Reklame gegen den Strich", i  Ingmar Bergman - Gaukler im Grenzland, ed Lars Åhlander  (Berlin: Henschel Verlag GMBH 1993), p 189-197

Sök bland våra böcker och författare

Sök bland våra böcker och författare