Ann-Kristin Yman Robarth

"Ann-Kristin Yman Robarth föddes i Helsingborg och växte upp i Borås. Studerade till radioterapiassistent och sjuksköterska i Göteborg. Arbetade på Jubileumskliniken med svårt cancersjuka människor och deras anhöriga, utbildade sig till högskolelärare i onkologi, för att arbeta femton år vid Högskolan i Göteborg och har också på senare år fungerat som borgerlig begravningsofficiant.
'Att få finnas till för människor när de är som mest sårbara och behövande är en förmån, och att våga vara nära döden gör att man oerhört tydligt befinner sig mitt i livet'.

Ann-Kristin har föreläst om och deltagit i många projekt, som handlat om att höja livskvaliteten hos svårt sjuka och äldre människor. Det har bland annat handlat om smärtlindring och ökat välbefinnande i form av positiva upplevelser, skratt, färg och form. Som komplement till allt detta, har hon studerat sång och konst, vilket har lett till att hon sjungit operett, fungerat som scenograf, dräktmakare och producent, samt haft många konstutställningar och föreläsningsserier om livskvalitet.
Se hemsida med galleri: www.amadeusproduktion.com
Visionen med 'Livskraft' (1998) var att göra en bok för människor i olika livssituationer. Att skänka lust och kraft i ord och bild. En bok om våra fantastiska årstider, om glädje och sorg, kärlek och eftertanke. En bok, tänkt att glädja och lindra, ge hopp om ljusare dagar och att visa att ingen är så ensam som han eller hon tror.

”Ord och bild vävs ihop till en skimrande enhet i denna underbart vackra bok. Färgerna lyfter från sida till sida in i en fantasivärld, som samtidigt är förankrad i den verklighet som vi har omkring oss.”
Oskar Hörmander, Bibliotekstjänst

”Här samsas fina illustrationer, som är en upplevelse i sig, med vackra och igenkännande ord sammansatta till enkla, lättillgängliga dikter. En bok att ta fram då och då och bli glad av.”
Allas veckotidning

Att få göra en bok, där man använder sin själ, sina erfarenheter och andra gåvor är härligt. Att få göra ännu en, är en lycka men också ett ansvar.
Det kom ut en bok 2004 som heter 'Solkatter'. Den handlar om de goda ordens makt. Hur en strimma av ljus plötsligt kan glimma till i det mest kompakta mörker. Men den handlar också om glädje, förväntan och lust, om födelse och död, om att vara annorlunda, om missmod och till sist också om hopp, trygghet och bön. Denna gång är bilderna färgrika akvareller som komplement till resan genom naturen och genom livets alla krumbukter. Välkomna – jag hoppas att den kan vara till förnöjelse och kanske också till tröst."

Utgivning

Ann-Kristin Yman Robarth

"Ann-Kristin Yman Robarth föddes i Helsingborg och växte upp i Borås. Studerade till radioterapiassistent och sjuksköterska i Göteborg. Arbetade på Jubileumskliniken med svårt cancersjuka människor och deras anhöriga, utbildade sig till högskolelärare i onkologi, för att arbeta femton år vid Högskolan i Göteborg och har också på senare år fungerat som borgerlig begravningsofficiant.
'Att få finnas till för människor när de är som mest sårbara och behövande är en förmån, och att våga vara nära döden gör att man oerhört tydligt befinner sig mitt i livet'.

Ann-Kristin har föreläst om och deltagit i många projekt, som handlat om att höja livskvaliteten hos svårt sjuka och äldre människor. Det har bland annat handlat om smärtlindring och ökat välbefinnande i form av positiva upplevelser, skratt, färg och form. Som komplement till allt detta, har hon studerat sång och konst, vilket har lett till att hon sjungit operett, fungerat som scenograf, dräktmakare och producent, samt haft många konstutställningar och föreläsningsserier om livskvalitet.
Se hemsida med galleri: www.amadeusproduktion.com
Visionen med 'Livskraft' (1998) var att göra en bok för människor i olika livssituationer. Att skänka lust och kraft i ord och bild. En bok om våra fantastiska årstider, om glädje och sorg, kärlek och eftertanke. En bok, tänkt att glädja och lindra, ge hopp om ljusare dagar och att visa att ingen är så ensam som han eller hon tror.

”Ord och bild vävs ihop till en skimrande enhet i denna underbart vackra bok. Färgerna lyfter från sida till sida in i en fantasivärld, som samtidigt är förankrad i den verklighet som vi har omkring oss.”
Oskar Hörmander, Bibliotekstjänst

”Här samsas fina illustrationer, som är en upplevelse i sig, med vackra och igenkännande ord sammansatta till enkla, lättillgängliga dikter. En bok att ta fram då och då och bli glad av.”
Allas veckotidning

Att få göra en bok, där man använder sin själ, sina erfarenheter och andra gåvor är härligt. Att få göra ännu en, är en lycka men också ett ansvar.
Det kom ut en bok 2004 som heter 'Solkatter'. Den handlar om de goda ordens makt. Hur en strimma av ljus plötsligt kan glimma till i det mest kompakta mörker. Men den handlar också om glädje, förväntan och lust, om födelse och död, om att vara annorlunda, om missmod och till sist också om hopp, trygghet och bön. Denna gång är bilderna färgrika akvareller som komplement till resan genom naturen och genom livets alla krumbukter. Välkomna – jag hoppas att den kan vara till förnöjelse och kanske också till tröst."

Utgivning

Sök bland våra böcker och författare

Sök bland våra böcker och författare