Kari Killén

Kari Killén är fil dr. och hennes avhandling från 1988 behandlade Omsorgsvikt och barnemishandling. Hon är knuten som forskare till Barnevernets Utviklingssenter i Oslo och undervisar och handleder både i Norge och internationellt. För en svensk publik är hon känd för böckerna Handledning i socialt arbete (1979), Försummade familjer (1982), Barn som far illa (1983), och Svikna barn (1993, reviderad utgåva 1999).

Utgivning

Kari Killén

Kari Killén

Kari Killén är fil dr. och hennes avhandling från 1988 behandlade Omsorgsvikt och barnemishandling. Hon är knuten som forskare till Barnevernets Utviklingssenter i Oslo och undervisar och handleder både i Norge och internationellt. För en svensk publik är hon känd för böckerna Handledning i socialt arbete (1979), Försummade familjer (1982), Barn som far illa (1983), och Svikna barn (1993, reviderad utgåva 1999).

Sök bland våra böcker och författare

Sök bland våra böcker och författare