Christer Åsberg

Christer Åsberg började som litteraturvetare och skrev tillsammans med Kurt Johannesson läroboken Asiens litteratur, 1971. Han arbetade därefter under nästan tre decennier som huvudsekreterare i Bibelkommissionen och deltog i utformningen av den nya bibelöversättningen Bibel 2000. För insatserna där blev han teologie hedersdoktor vid Uppsala universitet 1982 och utnämndes till professor 2000. Han är nu verksam vid Svenska Bibelsällskapet i Uppsala.

Han har skrivit många uppsatser om bibelöversättning, har medverkat som bibelexpert i Nationalencyklopedin och i Strindbergsutgivningen och har redigerat ”God och nyttig läsning. Om Gamla testamentets apokryfer, 1988 och Språket i bibeln – bibeln i språket, 1991. Tillsammans med Bertil Albrektson skrev han Det nya Gamla testamentet. Från forntida hebreiska till nutida svenska, 1996.

Christer Åsberg har undervisat i retorik och har redigerat Retoriska frågor. Texter om tal från Quintilianus till Clinton, 1995. Han har tillsammans med Hans Schröder och Tore Frängsmyr utgivit fotoboken Upptäck Uppsala, 3. uppl 2004.

Som deltagare i Cabaret Olrog fick Christer Åsberg Olrogstipendiet 1998 och som dagsversförfattare i DN och UNT Alf Henriksonstipendiet 2000.

Tillsammans med kompositören Robert Sund skrev han oratoriet Resan till Nineve, byggt på Jonaboken i Gamla testamentet, som framfördes i svenska, danska och engelska katedraler 1995 och 2001. Historiken Tid med teater. Upsala Stadsteater 150 år utkom 2001 och jubileumsboken En orkester av röster. Orphei Drängar 150 år, 2003.

Christer Åsberg är ordförande i Karlfeldtsamfundet sedan 2001 och har skrivit flera uppsatser om Karlfeldt. Han redigerade Kring Siljan och Sångs. Erik Axel Karlfeldt och Lekasandsbygden, 2002. Under titeln Till bönder och till lärde män utgav han 2004 ett kommenterat urval av Karlfeldts tal med en inledning av Kurt Johannesson.

Utgivning

Christer Åsberg

Christer Åsberg började som litteraturvetare och skrev tillsammans med Kurt Johannesson läroboken Asiens litteratur, 1971. Han arbetade därefter under nästan tre decennier som huvudsekreterare i Bibelkommissionen och deltog i utformningen av den nya bibelöversättningen Bibel 2000. För insatserna där blev han teologie hedersdoktor vid Uppsala universitet 1982 och utnämndes till professor 2000. Han är nu verksam vid Svenska Bibelsällskapet i Uppsala.

Han har skrivit många uppsatser om bibelöversättning, har medverkat som bibelexpert i Nationalencyklopedin och i Strindbergsutgivningen och har redigerat ”God och nyttig läsning. Om Gamla testamentets apokryfer, 1988 och Språket i bibeln – bibeln i språket, 1991. Tillsammans med Bertil Albrektson skrev han Det nya Gamla testamentet. Från forntida hebreiska till nutida svenska, 1996.

Christer Åsberg har undervisat i retorik och har redigerat Retoriska frågor. Texter om tal från Quintilianus till Clinton, 1995. Han har tillsammans med Hans Schröder och Tore Frängsmyr utgivit fotoboken Upptäck Uppsala, 3. uppl 2004.

Som deltagare i Cabaret Olrog fick Christer Åsberg Olrogstipendiet 1998 och som dagsversförfattare i DN och UNT Alf Henriksonstipendiet 2000.

Tillsammans med kompositören Robert Sund skrev han oratoriet Resan till Nineve, byggt på Jonaboken i Gamla testamentet, som framfördes i svenska, danska och engelska katedraler 1995 och 2001. Historiken Tid med teater. Upsala Stadsteater 150 år utkom 2001 och jubileumsboken En orkester av röster. Orphei Drängar 150 år, 2003.

Christer Åsberg är ordförande i Karlfeldtsamfundet sedan 2001 och har skrivit flera uppsatser om Karlfeldt. Han redigerade Kring Siljan och Sångs. Erik Axel Karlfeldt och Lekasandsbygden, 2002. Under titeln Till bönder och till lärde män utgav han 2004 ett kommenterat urval av Karlfeldts tal med en inledning av Kurt Johannesson.

Sök bland våra böcker och författare

Sök bland våra böcker och författare