Joanna Trollope

Joanna Trollope föddes 1943 i sina morföräldrars prästgård i Gloucestershire, England. På grund av andra världskriget försvann hennes far, Tony, tidigt till Indien och hon växte första tiden upp med sin mor, Rosemary, och sina två syskon hemma hos morföräldrarna. Modern hade en antologi med sina favoritförfattare och i hemmet och det blev mycket högläsning och även läsning på egen hand för Joanna. "Det var denna tid", har hon sagt, "som fick mig att fastna för orden".

Trollopes första roman ligger fortfarande opublicerad och inlåst hemma "där barnen inte kommer åt den" och det dröjde tio år efter att hon avlagt examen vid Oxford, och arbetat som statstjänsteman och lärare, innan hennes första roman kom ut under pseudonymen Caroline Harvey. Trollope skriver fortfarande ibland under detta namn när hon vill skriva historiska kärleksromaner. Hon är släkt med den kände författaren Anthony Trollope 1815-82, men hon säger att hennes enda likhet med honom är att hon skriver mycket och snabbt när hon väl kommer igång. Cirka tusen ord i timmen när det går riktigt bra och oftast på förmiddagen. Joanna Trollope försöker att arbeta vanlig kontorstid men hennes mest kreativa tidpunkt är på morgonen.

Sedan 1980 har hon skrivit på heltid men det var inte förrän 1987 som hon skrev sin första samtida roman. Hennes romaner tar ofta fasta på de svåra valen i det mänskliga livet, det sköra i den moderna familjen. Vardagslivet, hemmets små och stora dilemman och den neurotiska ytan hos den moderna, engelska medelklassen granskas på ett varmt och ofta förstående sätt i Trollopes böcker.

Läs mer om Joanna Trollope på hennes hemsida
www.joannatrollope.com

Utgivning

Joanna Trollope Foto: Derek Thompson

Joanna Trollope

Joanna Trollope föddes 1943 i sina morföräldrars prästgård i Gloucestershire, England. På grund av andra världskriget försvann hennes far, Tony, tidigt till Indien och hon växte första tiden upp med sin mor, Rosemary, och sina två syskon hemma hos morföräldrarna. Modern hade en antologi med sina favoritförfattare och i hemmet och det blev mycket högläsning och även läsning på egen hand för Joanna. "Det var denna tid", har hon sagt, "som fick mig att fastna för orden".

Trollopes första roman ligger fortfarande opublicerad och inlåst hemma "där barnen inte kommer åt den" och det dröjde tio år efter att hon avlagt examen vid Oxford, och arbetat som statstjänsteman och lärare, innan hennes första roman kom ut under pseudonymen Caroline Harvey. Trollope skriver fortfarande ibland under detta namn när hon vill skriva historiska kärleksromaner. Hon är släkt med den kände författaren Anthony Trollope 1815-82, men hon säger att hennes enda likhet med honom är att hon skriver mycket och snabbt när hon väl kommer igång. Cirka tusen ord i timmen när det går riktigt bra och oftast på förmiddagen. Joanna Trollope försöker att arbeta vanlig kontorstid men hennes mest kreativa tidpunkt är på morgonen.

Sedan 1980 har hon skrivit på heltid men det var inte förrän 1987 som hon skrev sin första samtida roman. Hennes romaner tar ofta fasta på de svåra valen i det mänskliga livet, det sköra i den moderna familjen. Vardagslivet, hemmets små och stora dilemman och den neurotiska ytan hos den moderna, engelska medelklassen granskas på ett varmt och ofta förstående sätt i Trollopes böcker.

Läs mer om Joanna Trollope på hennes hemsida
www.joannatrollope.com

Sök bland våra böcker och författare

Sök bland våra böcker och författare