Ulf Lundberg

Ulf Lundberg är professor i humanbiologisk psykologi vid Stockholms universitet och föreståndare för avdelningen för biologisk psykologi vid psykologiska institutionen. Han är även verksam vid Nationellt nätverkscentrum  för forskning om ojämlikhet i hälsa (Centre for Health Equity Studies, CHESS), ett centrum som är knutet både till Stockholms universitet och Karolinska institutet. Ulf Lundberg är också huvudredaktör för den vetenskapliga tidskriften International Journal of Behavioral Medicine, som är officiellt organ för International Society of Behavioral Medicine och ges ut av Lawrence Erlbaum Ass. i USA.

Ulf Lundberg har varit verksam som stressforskare i drygt 30 år och publicerat över 200 vetenskapliga artiklar. Forskningen har huvudsakligen varit inriktad mot att bättre förstå samspelet mellan arbete, stress och hälsa bland kvinnor och män. Under senare år har forskningen framförallt varit fokuserad på betydelsen av psykisk stress för värk i nacke och skuldra samt psykobiologiska mekanismer som kan bidra till att förklara den sociala ojämlikheten i hälsa.

Bland viktiga forskningsbidrag kan nämnas:

* Effekter av olika arbetsförhållanden på produktionen av stresshormoner  

* Skillnader i kvinnors och mäns betalda och obetalda arbetsförhållanden  

* Kroppsliga reaktioner på stress bland kvinnor och män i och utanför arbetet  

* Barns fysiologiska reaktioner i förskolan  

* Hur fysiskt lätta arbetsuppgifter kan bidra till belastningsskador  

* Hur psykisk stress påverkar muskelaktiviteten i nacke och skuldra  

Mer information om aktuell forskning och publikationer finns på hemsidan:  http://www.psychology.su.se/staff/ul/

Utgivning

Ulf Lundberg Foto: Ann Ek

Ulf Lundberg

Ulf Lundberg är professor i humanbiologisk psykologi vid Stockholms universitet och föreståndare för avdelningen för biologisk psykologi vid psykologiska institutionen. Han är även verksam vid Nationellt nätverkscentrum  för forskning om ojämlikhet i hälsa (Centre for Health Equity Studies, CHESS), ett centrum som är knutet både till Stockholms universitet och Karolinska institutet. Ulf Lundberg är också huvudredaktör för den vetenskapliga tidskriften International Journal of Behavioral Medicine, som är officiellt organ för International Society of Behavioral Medicine och ges ut av Lawrence Erlbaum Ass. i USA.

Ulf Lundberg har varit verksam som stressforskare i drygt 30 år och publicerat över 200 vetenskapliga artiklar. Forskningen har huvudsakligen varit inriktad mot att bättre förstå samspelet mellan arbete, stress och hälsa bland kvinnor och män. Under senare år har forskningen framförallt varit fokuserad på betydelsen av psykisk stress för värk i nacke och skuldra samt psykobiologiska mekanismer som kan bidra till att förklara den sociala ojämlikheten i hälsa.

Bland viktiga forskningsbidrag kan nämnas:

* Effekter av olika arbetsförhållanden på produktionen av stresshormoner  

* Skillnader i kvinnors och mäns betalda och obetalda arbetsförhållanden  

* Kroppsliga reaktioner på stress bland kvinnor och män i och utanför arbetet  

* Barns fysiologiska reaktioner i förskolan  

* Hur fysiskt lätta arbetsuppgifter kan bidra till belastningsskador  

* Hur psykisk stress påverkar muskelaktiviteten i nacke och skuldra  

Mer information om aktuell forskning och publikationer finns på hemsidan:  http://www.psychology.su.se/staff/ul/

Sök bland våra böcker och författare

Sök bland våra böcker och författare