David Vikgren

David Vikgren är född 1975 och uppvuxen i Övertorneå. Sedan debuten 2002 har han kommit att etablera sig som en av de mest egensinniga poeterna av sin generation. Med ett skrivande kännetecknat av en enastående språkkänsla och formmässig rörlighet har han förmått skapa en obevekligt personlig poesi på gränsen mellan magisk formel och undersökande teorem.
Hans poesi har översatts till bl.a. rumänska, arabiska och danska.

Utgivning

David Vikgren Foto: Kristin Lidell

David Vikgren

David Vikgren är född 1975 och uppvuxen i Övertorneå. Sedan debuten 2002 har han kommit att etablera sig som en av de mest egensinniga poeterna av sin generation. Med ett skrivande kännetecknat av en enastående språkkänsla och formmässig rörlighet har han förmått skapa en obevekligt personlig poesi på gränsen mellan magisk formel och undersökande teorem.
Hans poesi har översatts till bl.a. rumänska, arabiska och danska.

Sök bland våra böcker och författare

Sök bland våra böcker och författare