Knut T. Flytlie

Knut T. Flytlie är född 1944 i Hommelvik som ligger utanför Trondheim i Norge. Efter avlagd examen vid Katedralskolan i Trondheim 1964 studerade han medicin i Västtyskland. Slutexamen avlade Flytlie vid universitetet i Mainz 1970.

Efter att ha arbetat på olika sjukhus i Danmark öppnade Knut T. Flytlie egen klinik 1978. Efter vidareutbildning i USA med examen i förebyggande medicin och kelationsbehandling arbetar han i dag mycket med biologiska behandlingsprinciper som stärker kroppens förmåga till självläkning samt avlägsnar sjukdomsorsaker och blockerande mekanismer (så kallad ortomolekylär medicin, grundlagd av nobelpristagaren Linus Pauling).

Med en vidareutbildning i Aviation Medicine är Knut T. Flytlie dessutom luftfartsmyndigheternas förlängda arm och håller ett vakande öga på yrkespiloternas hälsa genom grundliga och regelbundna hälsokontroller.

När han inte skriver arbetar han som allmänspecialist tillsammans med sin hustru Jette vid deras privatklinik i Vejle i Danmark. Paret har tre vuxna barn: Mads, Mette och Søren. Center-Klinikken besöks av patienter från hela Europa, och sedan Vitaminrevolutionen kom ut i Norge har också många norrmän sökt behandling vid kliniken.

Dr Flytlie kombinerar skolmedicin med biologisk medicin på ett sätt som gör den tillgänglig för vanliga människor som önskar leva sundare och ta ansvar för den egna hälsan. Principer och metoder för att uppnå ett bättre liv avslöjar han i sin bok om hälsa: Vitaminrevolutionen. (Wahlström & Widstrand mars 1999)

Utgivning

Knut T. Flytlie

Knut T. Flytlie är född 1944 i Hommelvik som ligger utanför Trondheim i Norge. Efter avlagd examen vid Katedralskolan i Trondheim 1964 studerade han medicin i Västtyskland. Slutexamen avlade Flytlie vid universitetet i Mainz 1970.

Efter att ha arbetat på olika sjukhus i Danmark öppnade Knut T. Flytlie egen klinik 1978. Efter vidareutbildning i USA med examen i förebyggande medicin och kelationsbehandling arbetar han i dag mycket med biologiska behandlingsprinciper som stärker kroppens förmåga till självläkning samt avlägsnar sjukdomsorsaker och blockerande mekanismer (så kallad ortomolekylär medicin, grundlagd av nobelpristagaren Linus Pauling).

Med en vidareutbildning i Aviation Medicine är Knut T. Flytlie dessutom luftfartsmyndigheternas förlängda arm och håller ett vakande öga på yrkespiloternas hälsa genom grundliga och regelbundna hälsokontroller.

När han inte skriver arbetar han som allmänspecialist tillsammans med sin hustru Jette vid deras privatklinik i Vejle i Danmark. Paret har tre vuxna barn: Mads, Mette och Søren. Center-Klinikken besöks av patienter från hela Europa, och sedan Vitaminrevolutionen kom ut i Norge har också många norrmän sökt behandling vid kliniken.

Dr Flytlie kombinerar skolmedicin med biologisk medicin på ett sätt som gör den tillgänglig för vanliga människor som önskar leva sundare och ta ansvar för den egna hälsan. Principer och metoder för att uppnå ett bättre liv avslöjar han i sin bok om hälsa: Vitaminrevolutionen. (Wahlström & Widstrand mars 1999)

Sök bland våra böcker och författare

Sök bland våra böcker och författare