Anita Jekander

Anita Jekander är frilans men var under nästan 25 års tid verksam vid Sveriges Television, först som nyhetsreporter i Malmö och under de sista 15 åren vid Aktuellt-redaktionen i Stockholm.
   Under många år var hon en av Aktuellts programledare, men längtan tillbaka till "fältet" ledde till att hon mer och mer återgick till arbetet som reporter.
   Under sin tid vid TV var hon med och bevakade en rad händelser av skilda slag; från den stora snöstormen i Skåne 1979, till den ryska u-båten U137:s grundstötning 1981 och följderna av kriget i forna Jugoslavien.
   Anita Jekander har även producerat fyra dokumentärfilmer, varav två blivit prisbelönta. 
    Kartan och verkligheten
var hennes första bok - en spännande och sorglig berättelse om hur lögner formas om till "sanningar" och hur vanligtvis kritiskt tänkande skribenter låter sig manipuleras i samband med ett uppmärksammat rättsfall, den så kallade Alcalá-affären.
   Våren 2003 utkom hennes andra bok, Det gick en propp. Den behandlar hennes egen, och andras, upplevelse av att få stroke.
   Sedan Anita Jekander slutade på TV har hon bland annat ägnat sig åt att föreläsa om media och om manligt och kvinnligt, ofta tillsammans med Pia Brandelius. Detta har nu resulterat i deras första gemensamma bok, Med list och lust, som handlar om kvinnligt ledarskap.

Utgivning

Anita Jekander

Anita Jekander

Anita Jekander är frilans men var under nästan 25 års tid verksam vid Sveriges Television, först som nyhetsreporter i Malmö och under de sista 15 åren vid Aktuellt-redaktionen i Stockholm.
   Under många år var hon en av Aktuellts programledare, men längtan tillbaka till "fältet" ledde till att hon mer och mer återgick till arbetet som reporter.
   Under sin tid vid TV var hon med och bevakade en rad händelser av skilda slag; från den stora snöstormen i Skåne 1979, till den ryska u-båten U137:s grundstötning 1981 och följderna av kriget i forna Jugoslavien.
   Anita Jekander har även producerat fyra dokumentärfilmer, varav två blivit prisbelönta. 
    Kartan och verkligheten
var hennes första bok - en spännande och sorglig berättelse om hur lögner formas om till "sanningar" och hur vanligtvis kritiskt tänkande skribenter låter sig manipuleras i samband med ett uppmärksammat rättsfall, den så kallade Alcalá-affären.
   Våren 2003 utkom hennes andra bok, Det gick en propp. Den behandlar hennes egen, och andras, upplevelse av att få stroke.
   Sedan Anita Jekander slutade på TV har hon bland annat ägnat sig åt att föreläsa om media och om manligt och kvinnligt, ofta tillsammans med Pia Brandelius. Detta har nu resulterat i deras första gemensamma bok, Med list och lust, som handlar om kvinnligt ledarskap.

Sök bland våra böcker och författare

Sök bland våra böcker och författare