Ljusa bragder och mörka dåd

Kulturhistoriska tablåer från 1700-talet.
Författare: Frida Stéenhoff
Köp boken

Utgivningsdag: 2018-02-01
Recensionsdag: 2030-01-14

Mediakontakt: Bonnierförlagens Press

"Tiden närmar sig måhända, då kolonialpolitik och mindre utvecklade rasers behandling bli problem av intresse ej blott för stormakters diplomati utan även för bildade människor i allmänhet, sedan världskriget väl lärt oss, vilken oerhörd roll kolonisträvandena spela bakom diplomatiens kulisser.
Med tanke härpå vågar författaren be läsaren följa tre svenske män till Afrika vid den tidpunkt, då även Sverige - under Gustav III - hade kolonisationsplaner.
Två av svenskarna kommo därigenom - Sparrman för en kort period, Wadström för resten av sin levnad - att kastas in i själva brännpunkten för den kanske största kulturkamp, Europa skådat."

Frida Stéenhoff var en kontroversiell författare och debattör. Hon deltog aktivt i den kvinnliga rösträttsrörelsen, i ett flertal humanitära rörelser samt arbetade aktivt för att reformera dåtidens fattigvård. I skriften Feminismens moral (1903) introducerades begreppet feminism i Sverige i sin nuvarande betydelse. Ljusa bragder och mörka dåd gavs ut första gången 1915.

Detaljerad fakta

Recensionsdag: 2030-01-14 Genre: Skönlitteratur och relaterande ämnen Originalutgåvans utgivningsår: 1915 Omslagsformgivare: Moa Schulman Platser: Afrika, Tidsperioder: 1700-talet, Thema-kod: Historiska romaner Format (utgivningsdatum): E-bok, epub2, 9789146232612 (2018-02-01)

Fler böcker av författaren

Ljusa bragder och mörka dåd

Kulturhistoriska tablåer från 1700-talet.
Författare: Frida Stéenhoff
Köp boken

Utgivningsdag: 2018-02-01
Recensionsdag: 2030-01-14

Mediakontakt: Bonnierförlagens Press

"Tiden närmar sig måhända, då kolonialpolitik och mindre utvecklade rasers behandling bli problem av intresse ej blott för stormakters diplomati utan även för bildade människor i allmänhet, sedan världskriget väl lärt oss, vilken oerhörd roll kolonisträvandena spela bakom diplomatiens kulisser.
Med tanke härpå vågar författaren be läsaren följa tre svenske män till Afrika vid den tidpunkt, då även Sverige - under Gustav III - hade kolonisationsplaner.
Två av svenskarna kommo därigenom - Sparrman för en kort period, Wadström för resten av sin levnad - att kastas in i själva brännpunkten för den kanske största kulturkamp, Europa skådat."

Frida Stéenhoff var en kontroversiell författare och debattör. Hon deltog aktivt i den kvinnliga rösträttsrörelsen, i ett flertal humanitära rörelser samt arbetade aktivt för att reformera dåtidens fattigvård. I skriften Feminismens moral (1903) introducerades begreppet feminism i Sverige i sin nuvarande betydelse. Ljusa bragder och mörka dåd gavs ut första gången 1915.

Ladda ner omslag

Detaljerad fakta

Recensionsdag: 2030-01-14 Genre: Skönlitteratur och relaterande ämnen Originalutgåvans utgivningsår: 1915 Omslagsformgivare: Moa Schulman Platser: Afrika, Tidsperioder: 1700-talet, Thema-kod: Historiska romaner Format (utgivningsdatum): E-bok, epub2, 9789146232612 (2018-02-01)

Fler böcker av författaren

Sök bland våra böcker och författare

Sök bland våra böcker och författare