Meny
Sök på Wahlström & Widstrand
Välj ålder
Alla genrer
Alla serier
Format

Om beroendets och skriftens våldsamma kraft

2016-09-07

Vi passade på att ställa några frågor till Sara Mannheimer, som är aktuell med ”Urskilja oss”, en berättelse om stark kärlek där modern sätts i centrum.

Detta är din efterlängtade tredje bok efter framgången med Reglerna och Handlingen. Kommer läsaren att känna igen sig, eller har du skrivit något helt annat?
De två första är definitivt systerböcker. Urskilja oss är av en annan karaktär, den har ett mer känslosamt temperament, ett högre tempo, men släktskapet finns förstås ändå. Vilket också är ett av bokens huvudtema. Skillnad trots närhet.

Hur vill du själv beskriva denna din tredje bok?
Alltid svårt att sammanfatta. Vill att mina böcker ska rymma mer än en tematik. Men det är en bok om att vara på väg till en alldeles särskild mor, om att stå i ständig förbindelse med henne, om att känna skräck för att såra, om generationsskiften och om de små skiftningarna i ett ansikte som bara den som älskar kan se. En bok som jag velat skriva i många år, men inte vetat hur. Plötsligt blev det möjligt, kanske var det tågresans form som gjorde det möjligt.

Du skriver "jag vill och jag vill inte skriva nära det som är mitt liv". Är det en komplicerad relation till innehållet, går det (och behöver man) skilja på den fysiska personen och författarjaget?
Kanske borde det stått, "jag vill inte, men kan inget annat än att skriva nära det som är mitt liv" Det är motstridigt, författaren och berättarjaget glider samman och är ändå helt åtskilda. All text, också den mest privata dagbok, är fiktiv. Den som skriver om sitt eget liv, skriver ju inte om sig själv, utan om någon som skriver om sig själv. Litteraturen erbjuder denna möjlighet, att genom språket göra privata upplevelser allmängiltiga och samtidigt, om det vill sig väl, än mer personliga. Men att vilja skriva om det som bränner i det egna livet innebär ett moment av hänsynslöshet, risken att de närmaste ofrivilligt blir exponerade, det är väl det som är knäckfrågan här, ett fruktansvärt dilemma för de flesta som publicerar sina texter.

Förutom att skriva så är du glaskonstnär; uttrycker du olika saker i dessa konstformer eller samma saker fast på olika sätt? Som läsare får man känslan att skrivandet nästan tvingar sig på?
Glaset har blivit alltmer av ett brödjobb. Även om jag ibland får idéer till nya produkter. Det är tungt fysiskt, men väger liksom lätt i själen. Skrivandet är hjärtat, navet, det svåraste jag vet, men utan det ter sig livet främmande, utan det tappar jag kontakten med mig själv o andra. De gånger det går att skriva, när orden plötsligt börjar låta, ljuda, få mening, då blir världen stor.

Urskilja oss hade utgivningsdag den 25 augusti och recensionsdag den 8 september.

Utgivna böcker

 • Urskilja oss

  Hon reser i sommarens första skälvande värme. På tåget mellan Stockholm och Göteborg, mellan nutid och ursprung, medelålder och barndom, tar skrivandet över henne. En text blir till – en brusten...

 • Reglerna

  Reglerna är en originell berättelse om ett kvinnligt skapande jag, om arbete, kropp, sexualitet och moderskap. I sin debut blottlägger Sara Mannheimer ett kvinnoliv - både egenartat och...

 • Reglerna ; Handlingen

  Dubbelvolym som innehåller Sara Mannheimers prisade och kritikerrosade romaner Reglerna och Handlingen. I centrum för Reglerna står ett kvinnligt jag i en oidentifierbar tid och miljö som...

 • Handlingen

  När Sara Mannheimer debuterade med Reglerna 2008 hälsades hon av en entusiastisk kritikerkår som en självklar och särpräglad litterär röst. 2011 kom hennes efterlängtade andra roman. Handlingen...

 • Sveavägen 56
 • Box 3159
 • S-103 63 Stockholm