Meny
Sök på Wahlström & Widstrand
Välj ålder
Alla genrer
Alla serier
Format

Årets julgåva ger vi till projektet En läsande klass

2014-12-04

Bonnierförlagens årliga julgåva går 2014 till projektet En läsande klass. Ett projekt som jobbar med att förbättra läsförståelsen bland elever i grundskolan. Projektets initiativtagare är författaren och läraren Martin Widmark.

Årets julgåva från Bonnierförlagen går till projektet En läsande klass. Martin Widmark, författaren bakom bland annat LasseMaja-serien som ges ut på Bonnier Carlsens förlag, är initiativtagare till projektet som syftar till att öka barns läsförståelse.

I egenskap av författare har Martin Widmark gjort många klassrumsbesök. Idén till projektet uppkom när han såg de positiva effekterna läsningar har hos elever. I de ”läsande klasserna” var eleverna mer engagerade, toleransnivån för olikheter var hög, man ställde frågor och var deltagande under lektionerna. I klassrum där lärare och elever brann för läsförståelse tenderade eleverna att visa upp bättre resultat även i andra ämnen.

Försämrad läsförståelse
Enligt forskning ligger läsförståelsen i svenska skolor på förhållandevis mycket låga nivåer och en svag läsförståelse i grundskolan riskerar att leda till svaga skolresultat under hela skolgången. Som en förklaring till de sjunkande resultaten lyfter projektet bland annat ”individualiseringen” i skolans undervisning. Allt mer ansvar för lärandet läggs på den enskilda eleven vilket leder till att elever från studiesvaga hem halkar efter. Läsförståelse är något annat än att bara koppla ihop bokstäver och få läsflyt. Enligt projektets analyser har lärare idag svårt att hinna med att uppmuntra till läsande och aktivt jobba med läsförståelse.

Syftet med projektet
Projektet syftar till att föra upp läsförståelsen på agendan samt att ge konkreta verktyg till låg-och mellanstadielärarna runt om i landet för att aktivt arbeta med läsförståelse. En läsande klass har tagit fram en bok med en studieplan för barn i årskurs 1-6. Boken bygger på strategier baserade på forskning kring läsförståelse. Boken är skriven av fem pedagoger som med goda resultat arbetat med strategierna.

I vår skickades boken ut till alla låg-och mellanstadieskolor runt om i Sverige. Boken innehåller en mängd övningar med ett stort antal texter av olika slag, som kostnadsfritt finns att tillgå på projektets hemsida.

  • Sveavägen 56
  • Box 3159
  • S-103 63 Stockholm